Postmoderna samhället | Psykologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • B
 • 4
 • 2502
 • PDF

Postmoderna samhället | Psykologi | Fördjupningsuppgift

En personligt skriven fördjupningsuppgift som handlar om det postmoderna samhället ur ett psykologiskt perspektiv. Här diskuteras normer, roller och ideal och hur de förmedlas i exempelvis sociala medier. Bland annat används det behavioristiska och humanistiska perspektivet för analysen.

Utdrag

Men påverkas man lika mycket av dessa sociala medier vare sig man växer upp i en familj som talar emot dessa normer? Den behavioristiska teorin säger att varje person formas och utvecklas från barnsben och att miljön spelar in väldigt mycket i detta. Så hur vi växer upp att bli som människor har alltså enligt denna teori mycket att göra med vilka värderingar vi tar till oss som barn. Perspektivet brukar ge som exempel att varje barn är som ett oskrivet papper där... Köp tillgång för att läsa mer

Postmoderna samhället | Psykologi | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra där eleven redogör vad ordet norm samt värdering innebär, och tar fram psykologiska begrepp!
 • 2015-10-15
  Bra uppsats. Pekar på hur det social media påverkar oss.
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppgiften saknar källor , men var bra
 • 2016-01-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket intressant och bra inehåll