Postpolitik i skolan | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • C
  • 3
  • 937
  • PDF

PM (Promemoria): Postpolitik i skolan | PM

Eleven skriver ett PM om vad postpolitik är för något och vilka postpolitiska tendenser det är i Sveriges skolväsende.

Utdrag

Begreppet postpolitik är något som är väsentligt för dagens styrning i skolor (Harling, Jodal, Lindblad, Runesdotter & Wärvik, 2015, s. 195). Den ska fastställa beslut och förändra skolan. Istället för att styrningen ska fokusera på mål och mening så fokuserar den på att jämföra skolor och kommuner. I den här texten kommer jag att identifiera och problematisera postpolitiska tendenser i grund- och gymnasieskolan. Det internationella konsultföretaget McKinsey, som är en postpolitisk tendens, jämför olika länders skolresultat och förklarar möjliga anledningar till varför resultatet är som det är och varför skillnaderna är på det sättet (Harling, Jodal, Lindblad, Runesdotter & Wärvik, 2015, s. 196). Företagets rapporter går ut på att de undersöker studier som övernationella institutioner har gjort, exempelvis OECD (Harling, Jodal, Lindblad, Runesdotter & Wärvik, 2015, s. 197). Undersökningarna är gjorda på det sättet att de har gett eleverna prov i olika ämnen. Utfallet av undersökningen leder till att de jämför ländernas resultat och rangordnar dem på en lista. McKinsey väljer ut de resultatrika länderna och gör en model .... Köp tillgång för att läsa mer

Postpolitik i skolan | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.