Potatis vattenpotential | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • A
 • 3
 • 716
 • PDF

Potatis vattenpotential | Labbrapport | Biologi

Denna labbrapport syftar till att bestämma vattenpotentialen i potatisvävnad med hjälp av olika koncentrationer av sackaroslösning. Vattenpotentialen har bestämts grafiskt i den här rapporten.

Innehåll

Inledning
Material & Metod
Material
Resultat
Diskussion

Utdrag

INLEDNING
Vi ska ta reda på vattenpotentialen i potatisvävnad med hjälp av olika koncentrationer av sackaroslösning. Bakgrunden till vattenpotential är att det anger hur vatten förflyttas från ett område till ett annat, och vatten rör sig från hög till låg vattenpotential . Det beskriver även riktningen på vattnets diffusion genom ett membran . Skillnaden mellan två lösningars vattenpotential bestäms dels av skillnaden i mängd partiklar som finns lösta i dem, och dels av trycket som utövas på lösningarna. När vattenpotentialen har blivit lika stor i båda lösningarna, sker inte längre någon förändring av deras vattenkoncentration .
Jag förutsätter att potatisstavarna kommer suga upp sackaros och därmed öka i längd och vikt. Jag förutsätter också att en högre koncentration på sackaroslösningen kommer innebära att... Köp tillgång för att läsa mer

Potatis vattenpotential | Labbrapport | Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-22
  Skriven av Studerande på Termin 5
  det är skit bra. den hjälpte mig så mycket