Praktik på äldreboende | Arbetsplatsanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Praktik på äldreboende | Arbetsplatsanalys

En arbetsplatsanalys utifrån elevpraktik som gjorts vid ett äldreboende. Fokus ligger främst på miljöfaktorer (arbetshygien), ergonomiska faktorer (arbetsskador och belastning) samt psykosociala faktorer (arbetstempo, kollegor, trivsel).

Innehåll

ARBETSPLATSANALYS

1. Presentera och beskriv arbetsplatsen: Annedal äldreboende
2. Miljöfaktorer: Arbetshygien
3. Ergonomiska faktorer: Arbetsskador
4. Psykosociala faktorer: Arbetstempo, Arbetskamrater, Trivsel
5. Egna åsikter

Utdrag

Arbetstempo - att jobba inom akutsjukvården innebär ofta ett högt arbetstempo och det är mycket stressigt. Att kunna påverka måste alla slå sig samma till en ända team och arbeta tillsammans, för att påverka sin arbetskolega eller patient ska man alltid tänka positivt och hs en leende på läpparna. Sjukskrivningarna beror oftast på att det är brist på personal, och därför måste ordinarie personal jobba mycket och bli sjuka. Men även arbetsskador och... Köp tillgång för att läsa mer

Praktik på äldreboende | Arbetsplatsanalys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-21
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Bra skrivet, bra förklaring till analys på en äldreboende