Preventivmedel | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 2
 • D
 • 4
 • 1332
 • PDF

Preventivmedel | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift kring preventivmedel. Eleven redogör bland annat för hur samhällets kunskaper om preventivmedel har förändrats över åren, samt den konsekvenserna av den katolska kyrkans konservativa syn på användning av preventivmedel. Vidare så diskuterar eleven även en fråga som hen anser saknas i den allmänna samhällsdebatten: utbildning kring preventivmedel i Afrika.

Lärarens kommentar

Bra.

Innehåll

Preventivmedels makt i samhället
- Preventivmedel: Bakgrund
- Katolska kyrkan och preventivmedel
- Frågor som saknas angående preventivmedel i den allmänna samhällsdebatten
- Källförteckning

Utdrag

"1. Preventivmedel har funnits med människan i flera årtionden och vi kan se redan från de forna egyptiernas tid hur arkeologer hade hittat skriftrullar som människor använde som preventivmedel. Dessa skriftrullar kallades Ebers Papyrus och användes som tamponger mot graviditet. Kollar vi några årtionden framåt kan vi se hur i Sverige p – pillret infördes år 1964 vilket medförde mer frihet för kvinnor i Sverige att få rätten att kunna bestämma över sin egen kropp och fertilitet. P – piller är långtifrån de enda preventivmedlen tillgänglig för ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Preventivmedel | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skriven. har svarat frågor tydligt.
 • 2016-01-18
  översiktlig och enkel läsning.