Primära och sekundära behov | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1155
  • PDF

Primära och sekundära behov | Sammanfattning

En sammanfattning i punktform som handlar om primära och sekundära behov, känslor och socialt konstruerade behov. Notera att sammanfattningen är i form av anteckningar från lektionen och ibland är osammanhängande.

Utdrag

Nyfikenhet – vi är nyfikna på saker vi inte förstår. Behovet att förstå komplicerade saker är starkt enda sedan vi är små. En vilja att veta. Man har nyfikenheten in i dödsbädden, typ vad kommer hända i livet efter detta men också typ vad ska jag göra imorgon. Man vill alltid veta vad som ska hända.

Acceptans – vad gör vi för att bli accepterade av andra. Målet för all acceptans är att inte behöva tänka på det. De som mår bäst är de som inte tänker på vad andra tänker om dem. Man står över andras kritik och omdömen. Då är vi fria om vi gör så. Ju sämre vi mår desto mer... Köp tillgång för att läsa mer

Primära och sekundära behov | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.