Prismekanismen och ekonomisk politik | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • A
 • 3
 • 1342
 • PDF

Prismekanismen och ekonomisk politik | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor (examinationsuppgift) i samhällsekonomi, där fokus ligger på prismekanismen (utbud och efterfrågan) samt faktorer som påverkar samhällsekonomin (konjunktursvängningar och ekonomisk politik).

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Innehåll och argument är välgrundade och korrekta.

Utdrag

"1. I en marknadsekonomi styrs prismekanismen av de två faktorerna utbud och efterfrågan. Där utbudet och efterfrågan möts sätts det s.k. jämviktspriset, vilket är det pris där man får ut mest vinst från en vara i förhållande till utbud och efterfrågan. Till exempel, om ett företag höjer priset på sina varor för att företaget ska kunna gå i vinst, kan det innebära att efterfrågan sänks då färre människor eventuell inte kommer vara lika intresserade av att köpa varan. Då har det blivit ett s.k. utbudsöverskott.

För att prismekanismen ska kunna fungera måste ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Prismekanismen och ekonomisk politik | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra uppsats!!