Privat och offentligt språk | Dialekter | Språksociologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 6
  • 3273
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Privat och offentligt språk | Dialekter | Språksociologi

En fördjupningsuppgift inom språksociologi som bland annat handlar om privat och offentligt språk och var och när man pratar olika typer av språk. Dessutom behandlas ämnet dialekter genom att sveamål, götamål, norrländska mål och sydsvenska mål redogörs för.

Lärarens kommentar

Du har skrivit ett omfattande (långt!) arbete som definitivt är utförligt. Däremot finns det brister i hur välgrundat det är. Nyansering finns med i stor utsträckning och du diskuterar utifrån flera olika perspektiv. Men du missar lite när du inte riktigt använder boken och de begrepp som finns där (halv- och flerspråkighet, begränsad och utvecklad kod, manligt och kvinnligt mm) utan skriver på i mer allmänna resonemang. Då saknas det viss nyansering och det blir inte helt välgrundat, men dock så det räcker mer än väl på C-nivå.

Du skulle ha behövt koncentrera och renodla texten lite mer och alltså använt olika språkliga begrepp, men tittar man på kunskapskraven räcker det för att uppfylla det mesta på A-nivå. Dock inte allt, men en övervägande del, så ditt betyg på uppgiften blir B.

Utdrag

I vår vardag behöver vi lära oss att uttrycka oss olika med diverse människor. När vi till exempel är i skolan så uttrycker vi oss på ett sätt i förhållande till det sätt vi uttrycker oss i hemmet, det privata språket.

Det privata språket uppfattas ofta som ett reserverat språk som oftast innehåller vissa mönster från den begränsade koden. Man talar ofta detta språk med vänner, familjemedlemmar eller med folk som man inte känner att man måste vara utförlig och ansträngd med. Det är inte ett speciellt tillgjort språk man använder om man talar det privata språket.
Man märker ganska lätt om man använder det privata språket, det är avslappnat och man beskriver ofta konkret med känslofyllda ord, det är personligt och väldigt ömsesidigt mellan exempelvis familjemedlemmar och vänner.

Det offentliga språket används sällan i hemmet. Jämfört med det privata så är det offentliga språket mycket mer abstrakt och använder sig utav mer fackspråk samt är mer komplext ur en språklig synpunkt, medan det privata kan vara komplext ur en privat synpunkt.
Det offentliga språket används främst ute i allmänheten och ses som mer proffesionellt än det privata då man oftast inte pratar ett slappt och känslobetonat språk utan det innefattar oftast väldigt känslokalla uttryck... Köp tillgång för att läsa mer

Privat och offentligt språk | Dialekter | Språksociologi

[0]
Inga användarrecensioner än.