Privat- och samhällsekonomi | Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 6
 • 3222
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Privat- och samhällsekonomi | Begrepp

En fördjupningsuppgift där eleven utförligt svarar på frågor och beskriver olika begrepp inom privat- och samhällsekonomi. Fokus ligger bland annat på rättigheter/skyldigheter som konsument, hushållets inkomster/utgifter, det ekonomiska kretsloppet, ekonomiska system, konkurrens, prisbildning, konjunkturer och ekonomisk politik. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Grym uppsats! Tydliga och utförliga svar på frågorna. Du visar att du har förstått både ämnet och själva uppgiften korrekt.

Innehåll

1. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som konsument
- Distans- och hem försäljningslagen, E-handelslagen, Konsumentköplagen (KKL)
- Reklamationsrätten

2. Förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
- Inkomstkällor och utgiftsposter
- Betala räkningar: Skulder, Avbetalningar och Kronofogden

3. Det ekonomiska kretsloppet
- Aktörer och pengaflöde

4. Ekonomi/Ideologi
- Sveriges ekonomiska system
- Fördelar och nackdelar med marknadsekonomi

5. Konkurrens
- Fri konkurrens och dess innebörd för producent/konsument
- Konsekvenser av konkurrensformer för privat- och samhällsekonomin
- Monopol
- Oligopol
- Monopolisk konkurrens
- Fri konkurrens

6. Prisbildning
- Faktorer som avgör priset på en vara eller tjänst (prisbildningen)

7. Konjunkturer
- Konjunkturcykel
- Hög- och lågkonjunktur

8. Ekonomisk politik
- Skapandet av jämn ekonomiskt tillväxttakt
- Minska ekonomiska svängningar
- Sveriges politiska mål för den gemensamma ekonomin

9. Övrigt
- Sambandet mellan arbetslöshet och inflation
- Penningpolitik och Finanspolitik

Utdrag

1. Vilka rättigheter och skyldigheter har du som konsument:

- Är det någon skillnad på att köpa en telefon på gatan eller på internet?
Ja, först och främst skyddas du som konsument av två olika lagrum. Om du köper en mobil via internet, omfattas du av distans- och hem försäljningslagen samt E-handelslagen. Om man däremot köper en mobil i affären så är det Konsumentköplagen(KKL) man omfattas av. Lagen är indispositiv och går inte att förhandla bort. Sedan kan man också prova, känna på och fråga säljaren om du undrar något, detta kan inte göras när man handlar över internet och därför har konsumenten skyldigheten att kolla så att siten man handlar från är äkta för att omfattas av lagar som skyddar dig som konsument. Sedan finns en skillnad till, i affären har du rätt till bl.a. öppet köp, bytesrätt, ångerrätt, reklamering, garanti, vissa försäkringar och skydd om det är något fel på varan eller tjänsten du köper eller om den är sen. Däremot beror det på om du handlar i affär eller via internet, oftast har du 30 dagars öppet köp i affärer och bara 14 via internet.

- Kan man få en ny vara när man reklamerar den?
Ja, om varan reklameras inom två månader efter det att felet på varan upptäcktes. Däremot får man inte alltid en helt ny vara, istället kan man få t.ex. reparation gratis, ersättning för att reparera varan själv eller så kan man lämna tillbaka den felaktiga varan och få pengarna tillbaka.

- Hur länge har man rätt att reklamera en vara?
I allra flesta fall gäller reklamationsrätten upp till 3 år med början den dag du köper varan... Köp tillgång för att läsa mer

Privat- och samhällsekonomi | Begrepp

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-19
  Skriven av Studerande på Termin 5
  Jag, personligt tycke mycket om detta. Bra uppsats. Han/Hon skriver också vad som måste göras för att minimera förändringarna och svängningarna i den svenska ekonomin.
 • 2014-02-24
  Grym uppsats, hjälpte mig mycket när jag skulle plugga inför provet!
 • 2016-10-05
  tack för detta hjälpsam
 • 2015-06-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa