Privatekonomins påverkan på välfärdssamhället | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 12
  • 3310
  • PDF

Privatekonomins påverkan på välfärdssamhället | Rapport

En rapport som handlar om privatekonomins påverkan på välfärdssamhället. Rapporten undersöker hur privatpersoner förhåller sig till sin ekonomi genom en liten kvantitativ enkätundersökning. Rapporten utgår från frågeställningarna:

- Hur påverkar vår privatekonomi välfärdssamhället?
- Vilka konsekvenser kan privatekonomin ge vår välfärd?
- Hur kan vi förbättra vår privatekonomi för att främja välfärden?

Innehåll

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställningar
2.0 Metod
3.0 Teoridel
3.1 Hur påverkar vår privatekonomi välfärdsamhället?
Skatter och avgifter
Socialförsäkringar
3.2 Vilka konsekvenser kan privatekonomin ge vår välfärd?
Svartarbete
Från vaggan till graven
Konsumering
3.3 Hur kan vi förbättra vår privatekonomi för att främja välfärden?
4.0 Egen undersökning
5.0 Analys och diskussion
6.0 Källkritik
6.1 Källförteckning
Bilaga 1

Utdrag

1.0 Inledning:
I denna rapport kommer jag att undersöka hur vår privatekonomi påverkar välfärden. Dagligen skriver tidningar om hur samhällsekonomin och välfärden kan komma att påverka vår ekonomi, men vår ekonomi är även ett resultat av den välfärd vi har idag. De är resultat av varandra och därmed vill jag undersöka hur vår konsumtion och våra ekonomiska beslut kan komma att påverka samhället i det långa loppet.

1.1 Bakgrund:
Jag brukar titta på ett program som heter lyxfällan där får man följa olika privatpersoner som kört fast med sin privatekonomi.2 Det som intresserar mig mest med det programmet brukar vara att se allas prioriteringar när det kommer till utgifter. De kan handla om någon som väljer att strunta i sina räkningar för att hänga på Stureplan eller någon som konsumerar för mycket på sina kreditkort. Jag tycker att många av dessa ekonomiska scenarion är oroande och att det finns de som väljer att prioritera andra saker framför sin ekonomi är chockerande. Jag valde att skriva en rapport om privatekonomi för att försöka få en inblick i hur de flesta tänker kring sin ekonomi och se vilka konsekvenser vår privatekonomi kan ge andra och hur vi kan bidra med hjälp av våra ekonomiska beslut.

2.0 Metod:
Med hjälp av olika empiriska källor och statistik ska jag se över hur hushållen förhåller sig till välfärden och sin privata ekonomi. Jag kommer även att utforma en enkät för att göra min analys. Det är en kvantitativmetod som kommer ge mig en breddare uppfattning kring hur våra hushåll förhåller sig ekonomiskt idag. En kvantitativmetod är en arbetsform där forskaren samlar in faktabaserad och kvantifierbar data som sammanfattas i statistisk form... Köp tillgång för att läsa mer

Privatekonomins påverkan på välfärdssamhället | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.