Privatjuridik | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Privatjuridik
 • B
 • 3
 • 501
 • PDF

PM (Promemoria): Privatjuridik | PM

Ett PM till ett prov i Privatjuridik, där eleven bland annat redogör för lagstiftningsprocessen, rättskällor, samt en rad olika begrepp inom juridik.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Lagstiftningsprocessen:
Olika rättskällor
Rättsliga begrepp
Juridisk metod

Utdrag

Olika rättskällor
Det finns en rättskällehierarki. Det handlar om att det finns rättskällor som är viktigare än andra och i denna hierarki är det lagen som är den främsta rättskällan. (En hierarki är ett system som bygger på tydliga första, andra, tredje-platser)

Domstolspraxis = vägledande avgöranden av liknande fall som kommer från t. ex Högsta Domstolen.
Förarbeten = syftet bakom lagen kommer fram och vissa viktiga begrepp förklaras mer så det kan bli lättare att hitta rätt lag för fallet
Doktrin = juridisk litteratur som handlar om analyser av regelverk, enskilda rättsregler och andra rättskällor. Allt ifrån böcker till artiklar och... Köp tillgång för att läsa mer

Privatjuridik | PM

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-07-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra text hjälpte mig en stor del i mitt arbete.
 • 2016-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra svar på frågorna!!!!

Material relaterade till Privatjuridik | PM.