Problem vid grupparbete och trivsel i klassrummet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Kommunikation
  • C
  • 2
  • 753
  • PDF

Problem vid grupparbete och trivsel i klassrummet | Diskuterande text

En diskuterande text i två delar, där eleven tar ställning till två fall: det första om problem vid redovisning av grupparbete, och det andra om diskussioner kring en lärares initiativ att öka trivseln i klassrummet.

Elevens kommentar

A) Klassen ska redovisa sina grupparbeten. Vid redovisningstillfället har två av fyra grupper problem. En av grupperna säger ”Vi har inte några papper med oss. De finns hemma hos Alhaji, som är sjuk.” en annan grupp säger att de inte är klara än på grund av misshälligheter inom gruppen. Vad ska man göra för att förebygga att denna situation upprepas?

B) Vissa av skolans lärare är sura på en kollega, som försöker skapa trivsel i klassrummet. Eleverna får lyssna på lugn och behaglig musik medan de arbetar. De får fika till självkostnadspris, och i klassrummet har man hängt upp snygga gardiner och tavlor. Nu börjar det gå rykten på skolan. ”man bara skapar och fikar i den där klassen”, säger man. Detta trots att klassernas studiecentrum har blivit betydligt bättre. Vad bör man göra åt detta från skolans sida?

Utdrag

A) Klassen ska redovisa sina grupparbeten. Vid redovisningstillfället har två av fyra grupper problem. En av grupperna säger ”Vi har inte några papper med oss. De finns hemma hos Alhaji, som är sjuk.” en annan grupp säger att de inte är klara än på grund av misshälligheter inom gruppen. Vad ska man göra för att förebygga att denna situation upprepas?

Svar: När man är i en grupp så finns det fyra huvudkriterier som ska vara uppfyllda. Den första är att de ska vara ett gemensamt mål, till exempel att göra ett grupparbete tillsammans, den andra är att de ska vara någorlunda överens om gemensamma normer. Det innebär att gruppen ska ha medvetna eller omedvetna, oskrivna regler för hur man bör bete sig i olika situationer. Den tredje är att gruppen ska arbeta och/eller vara tillsammans under en viss bestämd tid och den sista är att det ska finnas någon form av... Köp tillgång för att läsa mer

Problem vid grupparbete och trivsel i klassrummet | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.