Produktutveckling i företag | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Företagsekonomi 1
  • C
  • 3
  • 1023
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Produktutveckling i företag | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om produktutveckling i företag, som berättar om de olika leden i processen när en affärsidé blir en färdigställd produkt. Eleven föreställer en anställd som jobbar för företaget Sony, som har fått i uppdrag att utveckla en ny telefon.

Innehåll

- Produktutveckling i företag
- Swot-analys
- Användaranalys
- Funktionsanalys
- Scenarioanalys
- Livscykelanalys
- Kravspecifikation

Utdrag

Det finns många människor som drömmer om att starta ett eget företag. En del av oss är kreativa och spottar ur sig affärsidéer vardagligen, medan andra mer sällan eller aldrig kommer upp med en affärsidé. Många olika kvalifikationer behövs i ett livskraftigt företag och kreativa idéer är bara en av sakerna, men beslutet om att starta eget företaget är ett viktigt beslut och bör vara väl genomtänkt eftersom det finns många olika faktorer som påverkar framgångarna.
Det jag ska lägga fokus på nu är hur en affärsidé går till att bli en färdigställd produkt. Till hjälp använder jag mig av hemsidan jelmtech.se
Under samtliga punkter kommer jag att föreställa en anställd som jobbar åt företaget Sony. Jag har fått till uppdrag att skapa en ny telefon i deras namn.

Swot-analys: En swot-analys är ett sätt att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths, Weakness, Opportunities och Threats, därav förkortningen) för... Köp tillgång för att läsa mer

Produktutveckling i företag | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.