Produktutveckling: TacoMått | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Teknik 1
  • C
  • 8
  • 897
  • PDF

Produktutveckling: TacoMått | Inlämningsuppgift

En produktutveckling av "TacoMått" som är en produkt som ska hjälpa med att begränsa innehållet i tacon så att den kan stängas.

3.1 Problemformulering
Vår produkt ska lösa problemet som ofta uppstår när man ska äta tacos – att man tar för mycket. Det är ofta att man tar för mycket av det goda och sen när man ska vika ihop tacobrödet så får inte allt plats. Som sagt, ett vanligt problem som många kan relatera till men som ingen har gjort någon lösning till. Vi tog chansen och skapade vår produkt TacoMått.

3.2 Målformulering
Målet med arbetet var främst att framställa en produkt, från ide till prototyp. Syftet med uppgiften var även att lära sig de steg som tas vid produktutveckling. Även att bli bättre på att planera och att arbeta i projektform.

Innehåll

1.0 Inledning
2.0 Genomförande
3.0 Resultat
3.1 Problemformulering
3.2 Målformulering
3.3 Kravspecifikation och funktionsanalys
3.4 Materialval och prototypframställning
4.0 Slutsats
Bilagor
Bilaga 1 – Gantt-schema
Bilaga 2 – Lektionslogg

Utdrag

Denna rapport beskriver hur vi har från en idé utvecklat en prototyp utav en produkt vars syfte är att underlätta ens vardag. Rapporten innehåller metod dvs. hur vi utfört alla steg, resultat där de beslut och idéer som har tagits beskrivs och sist finns slutsatsen där lite tankar om arbetet m.m. är skrivet.

1.0 Inledning
Genom ett projektarbete ska en produkt utvecklas från ide till prototyp, produktens syfte ska vara att underlätta ens vardag. Målgruppen är en person i gymnasieåldern. Produkten/prototypen skall sedan tillverkas i vakuumformad plast eller trä. Arbetet skall slutligen redovisas i en teknisk rapport.

2.0 Genomförande
Det första steget i projektet var att komma på en idé, den blev framtagen efter den första lektionen. Lektionen efter tillbringades till skissning och diskuterande om vad samt hur produkten skulle utföra sitt ändamål. Produktens huvudfunktion bestämdes medan dess design inte var riktigt bestämd. Efter det skapades en CAD-modell, mest för att få känsla för hur den kunde se ut på riktigt (i 3D). Modellen hade dock inga... Köp tillgång för att läsa mer

Produktutveckling: TacoMått | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.