Gymnasiearbete | De okontaktade

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • A
 • 29
 • 9267
 • PDF

Rapport: Gymnasiearbete | De okontaktade

Ett långt och utförligt gymnasiearbete/projektarbete vars syfte är att få en större förståelse för hur okontaktade stammar lever självförsörjande i naturen och hur vårt tekniskt utvecklade samhälle påverkar dem.

Eleven besvarar följande frågor:
* Hur påverkas de okontaktade av samhället utanför och ska man försöka att etablera en kontakt med dem från början?
* Hur skyddar man stamfolk på det bästa sättet och skulle det fungera att leva i en värld som dem utan teknik?

Innehåll

- Inledning
- Syfte och frågeställning
- Bakgrund
- De okontaktade – vilka är dem?
- Vilka hot finns och varför?
- Suri-folket
- Metod och material
- Urval
- Val av metod
- Material
- Resultat
- Ett erkännande blir fördelaktigt för alla
- Bestämmelser som gjorts av myndigheter
- Att äga sin mark
- Analys
- Hur påverkas okontaktade av samhället
- Anpassning till samhället
- Avslutning
- Att leva i harmoni
- Källförteckning
- Litteratur
- Elektroniska källor
- Dokumentär
- Muntliga källor
- Bilder

Utdrag

Inledning
Vi lever i en tid då samhället och tekniken är i ständig utveckling och expanderas allt mer efter att populationsmängden ökar. Vi alla har grannar och vi har i de flesta fall en hum om vilka de är och hur de lever. Men vad händer med dem som ingen har någon kontakt med?
I de täta outforskade regnskogarna, på de oändligt stora slätterna och i avlägsna bergsbyggder runt om i världen lever de olika folkgrupper och folkstammar som inte har någon kontakt med omvärlden.
De okontaktade människorna lever i ett samhälle som står utanför vårt eget och vår påverkan på deras liv berör oss själva mer än vad vi tror. De stammar som lever ute i outforskade delar av djungeln fungerar som väktare för miljön och ekolivet där, d.v.s. så länge vi erkänner deras existens.
Olika stammar och folkgrupper som lever utanför vårt samhälle är hotade av oss, den ”nya världen”. Bosättare och stora företag vill åt den jord som de lever på och det största problemet är att det är så pass lätta byten. Tack vare att man inte har så stor kunskap om hur många byar, hur många folkgrupper och hur många olika stammar det är som faktiskt lever där ute så blir det svårt att se hur många som försvinner. Det är alltså enkelt för de företag som vill åt marken att undanröja människorna som lever där utan att det märks.
Den nya politiken säger att dessa som vill bli lämnade ifred ska bli lämnade ifred. I vissa fall då man har vetat om att en viss grupp har varit i fara så har man ingripit på så sätt att man har gjort ett försök kontakta folkgrupper som har varit i fara och försökt få dem att flytta sig.
För att få en större inblick i livet som stamfolket lever så presenteras allmän fakta i bakgrunden tillsammans med ett exempel på Suri-folkets levnadssätt och kultur samt vilka hot som exsisterar. Denna fakta är betydelsefull för att kunna förstå de följande studierna.
Efter bakgrunden framställs en materialbeskrivning där det står vilken metod som används i studien och hur urvalet av material har sett ut. Här efter återstår resultatet av det jag har funnit kring arbetet och sedan presenteras ett svar på min frågeställning i analysen samt en sammanfattning på arbetet i en avslutning.

Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att få en större förståelse för hur okontaktade stammar lever självförsörjande i naturen och hur vårt tekniskt utvecklade samhälle påverkar dem. Jag vet att många av stammarna har ytterst lite kontakt med omvärlden och att de i största drag oftast lider av det. Förtryck mot minoriterer har föregått ända sedan början av vår exsistens och det är antagligen oundvikligt men det är det största problemet som finns att arbeta med kring i just det här ämnet. Därför har jag studerat hur man kan skydda de okontaktade från både en för snabb övergång in i den ”nya världen” som kan leda till att de inte kan anpassa sig och om man överhuvudtaget ska etablera någon kontakt med dem. De följande två frågor är de jag har jobbat utifrån och kommer att försöka besvara i detta arbete:
• Hur påverkas de okontaktade av samhället utanför och ska man försöka att etablera en kontakt med dem från början?
• Hur skyddar man stamfolk på det bästa sättet och skulle det fungera att leva i en värld som dem utan teknik?

Bakgrund
I bakgrunden kommer en informationsdel att presenteras som är nödvändig för att kunna följa resten av studien. Här beskrivs vilka de okontaktade är, hur de lever och vilka hot som finns och varför. För att förtydliga ännu mer och ge en större inblick i hur livet kan se ut för en folkgrupp som har fått kontakt med omvärlden så berättar jag om Surifolkets kultur och... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete | De okontaktade

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag gillar sätt som du skriv ditt gymnasiearbete på och jag tycker att du har hjälp mig med att på börja mitt gymnasiearbete :) tack så mycket!
 • 2015-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Blusniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 • 2020-12-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kan man få ett A? Har dock inte läst raporten...
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete med mycket fakta