Projektarbete: Finansiella Instrument - Matematik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Projektarbete, Matematik A
 • Inget betyg givet
 • 11
 • 3127
 • PDF

Rapport: Projektarbete: Finansiella Instrument - Matematik

Ett gymnasiearbete/projektrapport inom finansiell matematik. Elevens målsättning är att på ett lättförståeligt sätt förklara den matematiska grunden, uppbyggnaden och syftet av olika derivat (främst optioner) samt olika matematiska metoder som avgör optioners prissättning.

Lärarens kommentar

Mycket bra innehåll och struktur.

Elevens kommentar

Mer pedagogiskt förklarande.

Innehåll

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och avgränsning
2.0 Teori
2.1 Optioner
2.2 Terminer
3.0 Metod och genomförande
4.0 Presentation – förklarande för gymnasieungdomen
4.1 Bestämma optionernas värden
4.2 Prissättning av optioner
4.3 Den matematiska karaktären
4.4 Prissättning för terminer
5.0 Utvärdering
6.0 Källhänvisning

Utdrag

1.2 Syfte och avgränsning
Just för att finansiell matematik anses vara väldigt komplicerat och svårbehandlat enligt de flesta ungdomar konkretiserades projektet med hänsyn till detta. Avgränsningen kommer därför vara att förklara finansiella instrument ur ett matematiskt perspektiv på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt för att fånga målgruppen gymnasieungdomars intresse för finans.

Fokus i denna rapport kommer vara den matematiska grunden, uppbyggnaden och syftet av olika derivat, främst optioner, samt olika matematiska metoder som avgör optioners prissättning. Modellerna kommer utgå ifrån matematik på gymnasienivå upp till Matematik D, men vid en mer avancerad nivå tas de slutliga beräkningarna för en klar definierad slutsats inte upp då rapporten inte behärskar dessa matematiska kunskaper. Istället görs antaganden och avrundningar grundade på pålitliga källor för att nå rimliga slutsatser. Min avgränsning i att förklara instrumenten har utgjorts av att förklara hur dem är uppbyggda matematiskt genom att förklara dess struktur och därefter hur man matematiskt bestämmer dess värde. Den djupgående matematiska beskrivningen av optioner kommer även lägga grund för ett begripligt matematiskt sammanhang ur ett finansiellt perspektiv, dvs. man ska förstå hur matematiken bakom finansiella instrument i stora drag är konstruerad. Därför kommer även ännu ett derivat, terminer, beskrivas för att se ett mönster och en igenkännbar karaktär i den bakomliggande matematiken i finansiella instrument. Slutligen kommer olika tillämplingar på formlerna (och där med derivaten) redogöras. I en videobilaga kommer de finansiella instrumenten förklaras på ett pedagogiskt sätt mha matematiska sammanhang och formler... Köp tillgång för att läsa mer

Projektarbete: Finansiella Instrument - Matematik

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tummen upp!! Alla källor är inte pålitliga och saknar källkritik annars är allt bra
 • 2013-11-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  rätt så bra fast lite avancerad matematik och model men tycket hyfsat bra
 • 2016-03-08
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2013-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra introduktion. Vissa svåra begrepp som kan förklaras mer

Material relaterade till Projektarbete: Finansiella Instrument - Matematik.