Projektarbete: Motion eller Motivation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Projektarbete
 • VG
 • 20
 • 3356
 • PDF

Projektarbete: Motion eller Motivation

Ett utförligt projektarbete där eleven undersöker hur man motiverar högstadieelever till att tycka vardagsmotion är roligt, bland annat genom att analysera enkätsvar.

Eleven besvarar följande frågeställningar:

* Hur motiverar man ungdomar på effektivast sätt till att tycka träning är roligt?
* Vilka rekommendationer finns för hur mycket man ska röra på sig i veckan?
* Hur mycket rör sig i genomsnitt en ungdom i veckan?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Vad är motivation?
1.3 Syfte och frågeställningar
1.4 Avgränsningar
1.5 Metod och material
1.6 Process

2. Resultat
2.1 Hur motiverar man ungdomar på effektivast sätt till att tycka träning är roligt?
2.2 Vilka rekommendationer finns för hur mycket man ska röra på sig i veckan?
2.3 Hur mycket rör sig i genomsnitt en ungdom i veckan?

3. Slutsats/analys/diskussion
3.1 Slutsats
3.2 Processdiskussion

4. Referenslista (käll- och litteraturförteckning)
4. Bilaga

Utdrag

"1.1 Bakgrund:

I dagens samhälle är det många ungdomar som tycker att träning och idrott är något som är roligt och inspirerande. Det kan då vara lätt att glömma att det finns många ungdomar som tycker att träning är obehagligt och tråkigt.

Ungdomar som har en positiv syn på träning och tycker att idrotten i skolan är rolig är oftast fysisk aktiva även på sin fritid, medan de ungdomar som har en negativ inställning många gånger inte alls ängar sig åt träning eller någon slags fysisk aktivitet på fritiden.

Jag anser att idrott och hälsa är ett intressant ämne och vill dela med mig av min kunskap och få andra att tycka att idrott är lika roligt som jag tycker. Jag har valt att lägga fokus på just högstadieelever därför att jag anser att det är viktigt att man kommer igång med träning redan när man är ung. Desto äldre man blir ju svårare blir det att komma igång."... Köp tillgång för att läsa mer

Projektarbete: Motion eller Motivation

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Strukturen är väldigt bra och har en röd tråd
 • 2016-03-11
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Lelddodrldpeleldlleelelerlrlrllrrlrlrllrrl
 • 2014-03-06
  bra struktur men saknas en del