Projektarbete: Rullstolsburen i dagens samhälle

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Projektarbete
  • Inget betyg givet
  • 13
  • 4145
  • PDF

Projektarbete: Rullstolsburen i dagens samhälle

Ett längre projektarbete vars syfte är att undersöka hur det är att vara rullstolsburen samt hur samhället är anpassat (eller inte anpassat) för dem som är rullstolsburna. Rapporten ger även förslag på vad som kan förbättras för att underlätta vardagen för rullstolsburna.

Följande frågeställningar undersöks:
1. Hur är det att ta sig fram i dagens samhälle och utföra vardagliga sysslor som rullstolsburen?
2. Vad kan förbättras i dagens samhälle för att underlätta vardagen för en rullstolsburna personer?

Innehåll

1. Inledning 3
2. Bakgrund 3
3. Syfte 3
4. Frågeställningar och avgränsningar 3 - 4
5. Metod 4
5.1 Metod diskussion 4
6. Material 4
6.1 Materialdiskussion 4
7. Resultat 5 - 8
8. Diskussion 8 - 10
9. Källförteckning 11
10.Bilagor
- Bilaga 1 12
- Bilaga 2 13

Utdrag

1. Inledning
I den här uppsatsen kommer du att få läsa om hur vårt samhälle har anpassat sig för att underlätta för de som är rullstolsburna. Vi kommer även framhäva de problemen som finns och även se om det finns någon lösning på dessa problem. Men också hur det är att vara rullstolsbunden i dagens samhälle. Personer som är rullstolsburna möter ofta praktiska svårigheter eftersom samhället inte alltid är inrättat för den som tar sig fram med rullstol.

2. Bakgrund
Den första rullstolen uppfanns 1595, men ingen vet egentligen vem det var som uppfann den. Men vad man vet var att just den rollstolen var till Phillip II av Spanien. År 1655 byggde en man vid namn Stepen Farfler en rollstol till sig själv, han var en förlamad urmakare. År 1783 uppfann John Dawson i England en rullstol som han uppkallade efter staden Bath. Han konstruerade en stol med två stora hjul och ett litet hjul. Rullstolarna började säljas till allmänheten under 1800- talet. Det var många som köpte Bath rullstolarna men som inte tyckte att det var så bekväma så efter några år gjordes lite justeringar och förbättringar. Åren mellan 1867 och 1875 kom en uppfinnare, fortfarande oklart vem, på att använda sig av gummihjul med ekrar, liknande de som används på cyklar. Redan 1881 var uppfinnare inne på en självgående rullstol, men de klarade inte av att uppfinna detta. Det var 1916 i London som de första motordrivna rullstolarna uppfanns. 1 År 1932 byggdes den första hopfällbara rullstolen,gjord i metall. Den byggdes av Herbert Everest och ingenjören Harry Jennings. Everest var förlamad från en olycka och han ville ha en rullstol som skulle få plats i en bil, därav idén att den skulle kunna fällas ihop.2 (se bilder bilaga 1 och 2)

3. Syfte
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur det är att vara rullstolsburen. Men även undersöka hur samhället är anpassat för dem som är rullstolsburna. Rapporten ska även ge förslag på vad som kan förbättras för att göra det underlätta vardagen för rullstolsburna... Köp tillgång för att läsa mer

Projektarbete: Rullstolsburen i dagens samhälle

[0]
Inga användarrecensioner än.