Projektarbete: Shia och sunni - Islam

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Projektarbete
 • Inget betyg givet
 • 32
 • 8972
 • PDF

Projektarbete: Shia och sunni - Islam

Ett längre projektarbete där eleven undersöker islams troslära, med särskilt fokus på meningsskiljaktigheter mellan islams huvudinriktningar shia och sunni. Eleven presenterar utförlig bakgrundsfakta och ger orsaker till de konflikter som uppstått mellan de två inriktningarna. För att få en djupare förståelse så genomförs även en enkätundersökning med muslimska skolelever från de bägge inriktningarna samt intervjuer med representanter från både shia och sunni.

Lärarens kommentar

Jag tyckte att min lärare hade givit oss ett orättvist betyg, pga rasism-känslor!

Elevens kommentar

Hoppas jag får bedömningar på projektarbetet av er som har tid med att läsa den! Ni kan jätte gärna betygsätta arbetet, vilket gör oss väldigt tacksamma!

Innehåll

1. Inledning 3
- Bakgrund 4
– Syfte 7
– Historik (konflikter) 8
-- Muhammeds (s.a.w) liv och uppväxt 9
-- Muhammed (s.a.w) blir till profet och förhållandet med Ali gror 10
-- Vad hände före respektive efter profetens död? 13

2. Metod och material 16
– Intervjuer 18

3. Resultat 20
– Vårt resultat i ett cirkeldiagram 21

4. Diskussion 27

5. Källor 28
– Referenslista

I. Bilagor 29
– Frågeformulär I & II 29-30

Utdrag

Inledning

Vi är två elever som läser sista året på S:t Eriks gymnasium i naturvetenskapsprogrammet och kommer att arbeta tillsammans med vårt projekt. Vi har valt att skriva om ämnet islam, där vi kommer att fördjupa oss inom islams två huvudinriktningar, shia och sunni. Projektarbetet kommer att handla om ungdomar som är shia- och sunnimuslimer och deras syn på de olikheter som funnits fram till idag, speciellt i de muslimska länderna. Här ska vi redogöra för bland annat hur de muslimska eleverna på S:t Eriks gymnasium upplever skillnaderna mellan dessa två grupperna inom islam.

Vi har funderat mycket över varför det finns konflikter bland shia- och sunnimuslimer än idag, speciellt när medias inflytande är så stor och påverkar oss ungdomar i hög grad. Det som mest förvirrar oss är att konflikterna finns ännu idag och det har visat sig att ingen har lärt sig av de föregående misstag vilka orsakat både världs- och inbördeskrig. Om vi tänker på konsekvenserna av 2:a världskriget, så ser vi att kriget ruinerade stora städer och till och med stora delar av Europa, förutom de miljontals oskyldiga människor som dog. Utöver detta kan man komma ihåg inbördeskriget mellan de olika religiösa grupperna i Indien under 40-talet (muslimer, kristna och hinduer), innan Mahatma Gandhi enade dessa grupper med varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Projektarbete: Shia och sunni - Islam

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var ett väldigt bra arbete och allting var skrivet på ett bra och utförligt sätt.
 • 2015-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra arbete! Mycket nöjd