Propaganda under världskrigen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • C
  • 8
  • 1836
  • PDF

Propaganda under världskrigen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som avser att utreda hur propaganda användes under första- och andra världskriget. Eleven diskuterar hur propagandan påverkade samhället och folk på ett djupare psykologiskt plan, och utgår från följande frågeställningar:

- Hur kunde nazisterna med hjälp av sin propaganda, få resten av tyskarna att anknyta sig till nazisterna?
- Hur användes den psykologiska krigsföringen och krigsförsvaret under första världskriget?
- Hur såg Sveriges neutralitets propaganda ut under andra världskriget?

Innehåll

Propaganda under världskrigen

1. Inledning
2. Syfte och frågeställning
3. Metod och material
4. Historisk bakgrund
5. Avhandling
5.1 Propagandan i Nazityskland
5.2 Första världskrigets psykologiska krigsföring
5.3 Sveriges neutralitet
6. Egna slutsatser
- Källor

Utdrag

Efter ett år hade Hitler hittat den som han ansåg skulle kunna sälja in partiets budskap i Berlin. Valet föll på en 28-årig nationalsocialistisk journalist vid namn Joseph Goebbels. Direkt efter sin ankomst insåg han sin oerhört betydelsefulla uppgift och roll. Det första han gjorde var att lansera ett nytt partiorgan, “Der Angriff”- Angreppet. Namnet var noggrant uttänkt, för att tidningen skulle... Köp tillgång för att läsa mer

Propaganda under världskrigen | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Propaganda under världskrigen | Fördjupningsarbete.