Prostitution förr och nu | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 13
 • 4861
 • PDF

Prostitution förr och nu | Rapport

En vetenskaplig rapport om prostitution, där eleven undersöker fenomenet ur både ett historiskt perspektiv och med hänsyn till situationen idag (förr och nu). Eleven tar bland annat utgångspunkt i 1600-talets prostitution och beskriver hur den utvecklats över de senaste århundradena, samt presenterar teorier av Thomas Kuhn och Michel Foucault kring varför prostitutionen utvecklats som den gjort.

Innehåll

PROSTITUTION: VÄRLDENS ÄLDSTA KVINNOYRKE

- Sammanfattning
- Bakgrund
- Prostitutionens historia
- 1600-talets prostitution
- Prostitution under 1800-tal
- Nutidens prostitution
- Amnesty
- Teorier och modeller: Thomas Kuhn
- Teorier och modeller: Michel Foucault
- Diskussion och analys
-- Ombytta roller
-- Köp av sexuella tjänster kriminalisras
-- Sexköpslagen ur ett annat perspektiv
-- Så ser samhället på prostitution
-- En tanke
- Källkritisk diskussion

Utdrag

Sammanfattning
Genom alla tider och i alla kulturer har det förekommit prostitution. Verksamheten har i större eller mindre utsträckning alltid funnits men kan ha skilt sig mycket från en period till en annan. I Sverige vet vi inte mycket om den tidiga prostitutionen då det under exempelvis medetiden betraktades som något lagligt. Att det inte betraktades som ett brott gör att det inte finns några rättsliga källor angående prostitutionen.

Det är först på 1600-talet som vi får en uppfattning om hur de prostituerade behandlades och hur samhället ställde sig i frågan. Ett känt fall från 1600-talet handlar om Sara Simonsdotter som var bordellmamma och skötte en verksamhet med ett flertal prostituerade kvinnor. Kvinnorna blev alla hårt bestraffade till skillnad från bödeln i staden som fungerade som deras hallick. Tvåhundra år senare på 1800-talet var prostitutionen mer utbredd, det förekom exempelvis bordeller i Stockholm. I takt med att prostitutionen bred ut sig spreds också könssjuksommar som syfilis som en löpeld. Spridningen av olika smittor tillsammans med andra faktorer gjorde att man under 1800-talet införde reglementeringssystemet. Systemet innebar att alla kvinnor som misstänktes vara smittade av en könssjukdom var tvungna att gå på läkarundersökningar. De prostituerade tvingades till läkaren en gång i veckan för att bli kollade. Männen däremot, eller de manliga kunderna, var aldrig tvingade till att gå och undersöka sig.

Om man ser till prostitutionen i dagens Svenska samhälle är det mycket som har hänt. Sedan den första januari år 1999 är det förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Att däremot sälja sex är fortfarande legalt. Den Svenska lagen är väldigt unik och skiljer sig mycket från andra länders lagstiftning. Undersökningar man gjort visar att efterfrågan har minskat och det är idag färre män som köer sexuella tjänster än innan sexköpslagen kom till. Delar av den icke statliga organisationen Amnesty visade däremot för inte så längesedan ha en helt annan uppfattning om prostitution. De har istället lagt fram ett förslag om att legalisera prostitution helt då de menar att det hade lett till en ökad hälsa, jämlikhet, säkerhet och personlig integritet... Köp tillgång för att läsa mer

Prostitution förr och nu | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och välgjort!

Material relaterade till Prostitution förr och nu | Rapport.