Protaktiniums halveringstid | Radioaktiva ämnen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • A
 • 5
 • 1165
 • PDF

Protaktiniums halveringstid | Radioaktiva ämnen | Labbrapport

En utförlig labbrapport om det radioaktiva ämnet protaktiniums halveringstid. Laborationen genomfördes genom att mäta hur mycket strålningen minskades för varje blyplatta som sattes emellan ämnet och mätaren.

Innehåll

Halveringstid

- Inledning
- Materiel
- Metod
- Primärdata/beräkningar
- Grafer
- Resultat
- Diskusison/felkällor
- Sammanfattning

Utdrag

Materiel:
Pulsräknare, protaktiniumgenerator (lösning av uranylnitrat och koncentrerad saltsyra och ovanpå lösningen ett skikt av amylacetat), GM-rör, stativ.

Metod:
1. Mätningarna förberedes genom att fästa GM-röret i ett stativ cirka en halv centimeter ovanför protaktiniumflaskan.
2. Bakgrundsstrålningen mättes utan att några radioaktiva preparat var i närheten. Den mättes i 20 sekunder fem gånger om.
3. Pulsräknaren ställdes in på ett intervall om 20 sekunder.
4. Protaktiniumet skakades ett bra tag, minst tio sekunder och ställdes sedan ner under GM-röret och efter lite drygt 20 sekunder startades mätningen.
5. Efter varje intervall noterades hur många betastrålar pulsmätaren uppfattat och när siffran inte längre sjönk var testet avklarat... Köp tillgång för att läsa mer

Protaktiniums halveringstid | Radioaktiva ämnen | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mig inspiration och gjorde så att jag lättare kunde skriva min labbrapport.