Proteas i ananas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • A
  • 4
  • 1582
  • PDF

Proteas i ananas | Labbrapport

En utförlig labbrapport där laborationen syftar till att ta reda på vad proteaser, ett sorts enzym, har för påverkan på protein. Eleven undersöker hur proteasers verkan förändras med kokning, frysning eller konservering, och för att testa detta används ananas i olika former. I labbrapporten finns illustrerande bilder.

Innehåll

Proteas i ananas

- Inledning/syfte
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Material:

• Provrör
• Provrörsställ
• Märkpennor
• Bägare
• Pipetter
• Parafilm
• Termometer
• Saftsil
• Matberedare
• Mikrovågsugn
• Färsk ananas
• Konserverad ananas
• Fryst ananas
• Gelatinpulver
• Vatten

Metod:

För att spara tid så delades hela klassen upp i 6 st labbgrupper som alla fick förbereda olika material som användes i försöket. Min grupp, och två grupper till preparerade en gelatinlösning. Vi blandade1,5 tsk gelatinpulver med 1dl vatten i en bägare. Vi värmde sedan bägaren i en mikrovågsugn tills det hade löst sig... Köp tillgång för att läsa mer

Proteas i ananas | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-06-02
    Jättebra rapport som är utförligt skriven, fick mycket inspiration!