Proteas påverkan på ananasjuice | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • A
  • 7
  • 1759
  • PDF

Proteas påverkan på ananasjuice | Labbrapport

En utförlig labbrapport där man undersökt enzymet proteas effekt på ananasjuice i olika former. Syftet med laborationen är att jämföra enzymets verkan när juicen är färsk, kokt, fryst och konserverad. Dessutom används ett blindprov med vatten för att säkerställa resultatet.

Innehåll

Proteas i ananasjuice

- Inledning
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Material:

Vi använde:
• Provrör
• Provrörställ
• Märkpennor
• Bägare
• Pipetter
• Parafilm
• Termometer
• Saft sil
• Matberedare
• Mikrovågsugn

Kemikalier:
• Färsk ananas
• Konserverad ananas
• Fryst ananas
• Gelatinpulver
• Destillerat Vatten

Metod:

Vi blev uppdelade i 6 olika grupper och varje grupp fick göra i ordning antingen gelatinlösningen, färsk ananas, kokad ananas, konserverad ananas, fryst ananasjuice eller anordna ett blindprov av destillerat vatten. Min grupp fick koka ananasjuicen. För mer information kontakta Kristina Ottander lärare på Rodengymnasiet (se referenser).

När alla grupper hade gjort i ordning någon av de ovanstående vätskorna, tog vi fram ett provrörställ med 5 st provrör i. Vi numrerade varje provrör där varje nummer representerade en lösning och därefter använde vi pipetterna för att få en lika mycket av varje lösning i provrören. Vi ansåg att ca 2 cm³ av vätskorna var en lämplig mängd och därefter hade vi i lika mycket gelatinlösning i varje provrör. Skakade om ordentligt och sedan satte vi parafilm över varje provrör och la in provrörstället i kylskåpet till nästa lektion. Då vi skulle diskutera resultatet... Köp tillgång för att läsa mer

Proteas påverkan på ananasjuice | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Proteas påverkan på ananasjuice | Labbrapport.