ProVoice | Organisationsstudie | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Företagsekonomi 2
  • B
  • 6
  • 2477
  • PDF

ProVoice | Organisationsstudie | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om telemarketing-företaget Provoice. Eleven redogör för verksamhetens organisationsform och ledartyper och de anställdas arbetsvillkor och arbetsplats, samt företagets relation till FIRO-modellen (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). Eleven bidrar även med sina egna reflektioner kring vad som kännetecknar negativa och positiva faktorer i en organisation, och har genom arbetet använt sig av bilder som på enkelt sätt illustrerar organisationsmodellerna för företaget.

Notera att källhänvisning saknas delvist.

Innehåll

ProVoice

- Inledning
- Allmänt
- Organisationsform
- Ledarstilar
- Gruppdynamik
- Arbetsförhållanden
- Personalpolitik
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Inledning - Jag har valt företaget Provoice AB som bedriver verksamheten telemarketing för att jag är intresserad av företag som bedriver just telemarketing då dessa oftast har dåligt rykte. Provoice är till viss del känt för att vara ett oseriöst företag som utnyttjar ungdomars arbetskraft till låga löner. Jag var väldigt intresserad av att analysera de anställdas arbets-villkor, arbetsplats och ledning.

Allmänt
År 2001 startades Provoice AB i 3 länder: Sverige, Finland och Danmark. Affärsiden var att erbjuda helhetslösningar inom telemarketing i hela Norden. Kunderna är allt från målgrupps-inriktade till slumpvis utvalda privatpersoner eller företagare vilket innebär att Provoice arbetar främst med business to consumer men även med Business to Business.

Totalt har Provoice 1000 anställda på 300 olika arbetsavdelningar i 3 länder. De anställda behöver ingen tidigare erfarenhet av telemarketing. Däremot är det ett plus om de har tidigare erfarenheter eller om de är utbildade inom ämnet. Det som krävs är en gymnasieutbildning,... Köp tillgång för att läsa mer

ProVoice | Organisationsstudie | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.