Psoriasis | Orsak, symptom, behandling och omvårdnad

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Annat
  • C
  • 2
  • 558
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Psoriasis | Orsak, symptom, behandling och omvårdnad

En kortare fördjupningsuppgift om psoriasis, med fokus på dess orsak, symptom, behandling och omvårdnad. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Psoriasis
- Orsak
- Symptom
- Behandling
- Omvårdnad

Utdrag

"Psoriasis är en av våra stora folksjukdomar. Sjukdomen förekommer lika mycket hos män som hos kvinnor. Ungefär 2-3 procent av befolkningen har psoriasis. Den är ärftlig och utlöses av en infektion, läkemedel eller psykisk stress. För de flesta bryter sjukdomen ut i 20-årsåldern eller i 40-50-årsåldern, men psoriasis kan bryta ut i alla åldrar. Sjukdomen är obotlig och smittar inte."... Köp tillgång för att läsa mer

Psoriasis | Orsak, symptom, behandling och omvårdnad

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-08-05
    ........................................