Psykiatri: Dåtida behandlingsmetoder | Lobotomi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • B
  • 3
  • 1624
  • PDF

Psykiatri: Dåtida behandlingsmetoder | Lobotomi | Frågor och svar

Frågor och utförliga svar som handlar om dåtida behandlingsmetoder inom psykiatrin, med fokus på lobotomi (psykiatrisk kirurgi). Här förklaras hur lobotomi gick till och den teoretiska bakgrunden till behandlingsmetoden. Dessutom beskrivs psykiatrins historia kort.

Lärarens kommentar

Bra, du har greppat detta ser jag. Du beskriver det nyanserat och utförligt.

Innehåll

Dåtida behandlingsmetoder.

1.Beskriv hur psykiatrins historia kortfattat fram till 1995 då psykiatrireformen kom. I slutet av uppgiften beskriver du dina egna reflektioner över utvecklingen.
- ”Egna reflektioner”
2.Välj en av dåtidens behandlingsmetoder. Beskriv denna kort.
3.Vilken forskning tror du fanns bakom? Leta efter personer (Patientberättelser på internet, litteratur) som kan beskriva att de varit med om denna behandling. Vad tycker de? Finns denna behandlingsmetod idag?Reflektera över vad ditt resultat på uppgiften under egen rubrik, se ovan.
- ”Egna reflektioner”
- Källor

Utdrag

På vissa sinnessjukhus mellan 1940-1950 talet så använde man främst elektrochok som en behandlingsmetod. Man genomförde lobotomi på våldsamma och oroliga patienter,ett medicinskt ingrepp där man tog bort en del av frontallobsbenet och det resulterade i att patienten blev mer apatiska och lugnare. av dom patienterna som genomgick lobotomi var många kvinnor.1949 utfördes ett av de första lobotomierna på Sidsjön och operationstekniken var enkla,man... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiatri: Dåtida behandlingsmetoder | Lobotomi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.