Psykiatri | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2b
  • A
  • 11
  • 961
  • PDF

PM (Promemoria): Psykiatri | PM

Ett PM som i punktform redogör för en rad olika begrepp inom psykiatrin, samt olika psykiska sjukdomar och diagnoser. PM:et kan t.ex. användas som checklista inför ett prov.

Notera att anteckningarna endast innehåller enstaka stödord och inte hela förklaringar, samt att källor saknas.

Innehåll

Psykiatri

- Hur definierar man "psykisk sjukdom"?
- Diagnoser och orsaker
-- Psykisk sjukdom
-- Personlighetsstörning
-- Neuropsykiatriskt funktionshinder
- Depression
-- Orsaker
- Bipolär sjukdom: Manodepressiv
-- Symptom och behandling
- Schizofreni
-- Typer
-- 5 sekundära system
-- 3 faser
-- Genetiska orsaker
-- Dopaminteorin
-- Psykodynamiska orsaker
-- Behandling

Utdrag

"Schizofreni – 4 A:N
1. Autism
2. Associationsstörningar
3. Ambivalens
4. Affektiv rubbning

5 sekundära system
1. Tankestörningar
• tankar sänds ut på radio
• andras tankar inplanteras
2. Hallucinationer "... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiatri | PM

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-05-08
    läser alltid dessa av intresse så ger fullt