Psykiatrins historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • A
  • 3
  • 2036
  • PDF

Psykiatrins historia | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften beskriver hur man har sett på och behandlat psykiatriska patienter genom historien. Eleven har valt att undersöka hur det såg ut från 1800-talet och fram till idag.

Innehåll

Psykiatrins historia, vikten av evidensbaserad kunskap
Under 1800 talet och framåt 1900 talet
Behandlings-metoderna
Lobotomi
Under 1900 talet
Genom att arbeta evidenserat
Idag finns det många lagar
Källor

Utdrag

Under 1800 talet och framåt 1900 talet har psykiatrisk behandling på så kallade dårhus/sinnessjukhus varit utan evidensbaserad kunskap i praktiken alltså utan vetenskapligt beprövade metoder som visat att behandlingarna gav positiv resultat till att en patienten skulle bli friskt genom behandlingen,även var inte metoderna tillämpade utifrån patientens enskilda livssituation och mående. Utan samma metoder tillämpades alla patienter som ansågs vara psykiskt sjuka.

Läkarna uppfann nya metoder och kallade dem för mirakel kurer som botar dem psykiska sjukdomar och skulle göra människorna friska så dessa i sin tur kunde återvända till sina arbete och sina familjer, men i själva verket gav dessa tortyr behandlingar fatala utgångar och skadade patienten ännu mer. Personalen som arbetade på sådana instanser hade oftast inte varit utbildade för arbete som behandlings assistenter. Därför saknades även kunskaper om vård bland personalen. Patienterna hade ingen röst rätt i sina behandlingar, och det var upp till läkaren att sätta en behandlings form för varje patient utan patientens samtycke. Eftersom man inte hade en specifik behandling till specifika sjukdomar eller kunskap om dessa använde man sig utav alla metoder som varit kända, med andra ord bestämde läkaren den behandlingen han kände för tillfället, som kunde sedan ändras. Behandlings metoderna var experimentella och gav inga positiva resultat men utövades eftersom enligt då tidens psykiatri ansåg man att psykisk ohälsa kom antigen av dålig uppfostran eller utav en känslorubbning som kunde korrigeras med smärta eller skräck, med andra ord tillämpades metoder för att få patienten fokusera på smärtan denne upplever och släppa tankarna om ångesten eller depressionen.

Behandlings metoderna som praktiserades under 1800-1900 talet är Svängstolar, överrasknings bad, insulin koma, åderlåtning, hudretning och lobotomi utfördes på patienterna. Dem mest praktiserade metoderna som utfördes på sådana anstalter av personalen var skräck spridning. Personalen kunde klä ut sig i djurpälsar eller andra kostymer och vandra på avdelningen .... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiatrins historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.