Psykiatriska sjukdomstillstånd | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • B
  • 5
  • 2000
  • PDF

Psykiatriska sjukdomstillstånd | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven förklarar olika psykiatriska sjukdomstillstånd och hur det kan förebyggas. Eleven skriver om ångest, panikångest, fobi, social fobi och depression

Innehåll

Ångest
Panikångest
Fobi
Social fobi
Depression
Behandling och förebygga

Utdrag

Ångest är en allmän term som används för flera typer av sjukdomar som orsakar nervositet, rädsla, oro och panik.
Ångest har stor inverkan på vardagen genom att det påverkar hur vi känner och beter oss, ångest kan även manifestera fysiska symtom. Mild ångest är inte lika allvarlig men är vag och oroande, medan svår ångest kan medföra en typ av handikapp till vardagen. Den svåra ångesten är typen som har en allvarlig inverkan på det dagliga livet.
Människor som lider av ångest upplever ofta tillstånd av oro eller rädsla vid olika typer av situationer, det kan vara allt ifrån högläsning, intervju etc. Just vid dessa situationer är det normalt att ångest uppstår.
Ångest anses vara ett problem då symtomen stör en persons förmåga att utföra vardagliga sysslor eller t.ex. sömn. Generellt sett uppstår ångest när en reaktion inte står i proportion med vad som kan normalt förväntas i en situation.

Panikångest är en typ av ångest som kännetecknas av korta och plötsliga attacker av intensiv skräck och rädsla som kan leda till skakningar, förvirring, yrsel, illamående och andningssvårigheter. De tenderar att uppstå plötsligt och toppar ungefär 10 minuter, men det kan även pågå i timmar. Det inträffar vanligtvis efter skrämmande upplevelser eller långvarig stress, men det kan också vara spontant. En individ som drabbas av en ångestattack är mycket väl medveten om eventuella förändringar i kroppen, det är lätt att individen upplever det som livshotande som sedan leder till hyperventilation. Dessutom kan attackerna göra så att individen är rädd för att uppleva attacken en gång till, det kan på sitt sätt leda till beteendeförändringar för att undvika attackerna.

En annan typ av ångest är fobi, vilket är en irrationell rädsla och undvikande av ett objekt eller en situation. Fobier skiljer sig från allmänna ångeststörningar, eftersom en fobi är en rädsla som identifieras med en specifik orsak. Rädslan är något som individen inte kan styra. Om individen utsätter sig själv för en situation .... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiatriska sjukdomstillstånd | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.