Psykisk ohälsa bland kvinnor | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 745
  • PDF

Psykisk ohälsa bland kvinnor | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven menar att vi har ett samhälle som inte är jämställt och att detta är orsaken till att kvinnor löper större risk att lida av psykisk ohälsa.

Utdrag

För fem år sedan anmälde runt 20 000 kvinnor att de led av psykisk ohälsa, men siffran stiger och andelen kvinnor som sjukskriver sig på grund av psykisk ohälsa är mycket högre än andelen män. Kvinnor har på många sätt en mer utsatt situation, skillnader i egen inkomst och arbete är en del av könsskillnaderna i förekomsten av psykiska problem. För att få sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa åtminstone jämlikt så måste vi få ett jämställt samhälle och en jämställd arbetsplats. Minska psykisk ohälsa bland kvinnor.
Efter att jag blev upplyst gällande det här problemet så känner jag som ungdom och kvinna mig osäker och orolig inför att komma ut på arbetsmarknaden. “Det finns förväntningar på hur män och kvinnor ska förhålla sig till sig själva, sin miljö och påfrestningar. Unga kvinnor oroar sig mer än unga män över sitt utseende, sin ...... Köp tillgång för att läsa mer

Psykisk ohälsa bland kvinnor | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.