Gymnasiearbete: Psykisk ohälsa bland svenska barn och ungdomar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • G
 • 12
 • 3969
 • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasiearbete: Psykisk ohälsa bland svenska barn och ungdomar

Ett gymnasiearbete om barn och ungdomars psykiska ohälsa i Sverige, där målsättningen är att undersöka huruvida den psykiska ohälsan ökat bland svenska ungdomar under 2000-talet, och i så fall vad detta beror på. Detta görs genom en litteraturstudie.

Innehåll

Psykisk ohälsa bland svenska barn och ungdomar

- Abstract
- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar/problemformulering
- Metod och ev. material
- Bakgrund
- Resultat
-- Ökningen av den psykiska ohälsan
-- Orsaker till ökningen av psykisk ohälsa
--- Ökad valfrihet
--- Skilsmässor
--- Press i skolan
--- Barnfattigdom
- Diskussion/analys
- Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

Inledning
Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa för att det intresserar mig väldigt mycket. Det som intresserar mig är vad psykisk ohälsa handlar om och vad det finns för orsaker, symtomer och behandlingar. Det är även intressant att se massa statistik över om den psykiska ohälsan har ökat och vad det då beror på. Eftersom jag själv har mått psykiskt dåligt så kan jag koppla väldigt mycket till mig själv och egna erfarenheter när jag läser och granskar vad psykisk ohälsa är. I detta arbete ska jag till mesta dels lägga fokus på om den psykiska ohälsan har ökat bland ungdomar i Sverige och vad detta då beror på.

Syfte
Syftet med den här studien är att reda ut om den psykiska ohälsan ökat bland svenska ungdomar under 2000-talet och i så fall vad detta beror på.

Frågeställningar
Ökar den psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige?
Om den psykiska ohälsan bland ungdomar ökat under 2000-talet - vad beror då detta på?

Metod
Jag har skrivit en litteraturstudie och för att då få ett sånt bra resultat som möjligt har jag sökt runt på massa olika databaser på internet. Den databas jag använt mig mest av är Diva just för att det fanns väldigt bra information där samt att det fanns mycket om mitt ämne - psykisk ohälsa. Jag har även använt mig av tidningsartiklar vilket blev DN (dagens nyheter) och SVD (svenska dagbladet). En till väldigt bra användbar källa jag hade mycket nytta av var Socialstyrelsen egna undersökning angående psykisk ohälsa... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasiearbete: Psykisk ohälsa bland svenska barn och ungdomar

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-11
  nästan var bra men måste försöka mer och använda mer och bättre källor .
 • 2017-04-28
  Bra innehåll i text ochsnyggt upplägg
 • 2017-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det är bra innehåll.