Psykisk ohälsa bland unga | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • A
  • 6
  • 4062
  • PDF

Psykisk ohälsa bland unga | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven diskuterar och reflekterar kring psykisk ohälsa bland unga, utifrån de olika sociologiska teorierna. De teorier som tas upp är Durkheim, Funktionalismen, Weber, samt Postmoderenismen.

Utdrag

I dagens samhälle är stress och psykisk ohälsa ett stort problem, speciellt bland unga. Men vad beror det egentligen på? Varför mår våra ungdomar så dåligt? De sociologiska teorierna har flera olika förklaringar till detta. Vissa anser att det beror på strukturerna, medans andra anser att det beror på individen. En utav de som anser att individen formas av strukturerna är Durkheim.
Durkheim var holist, vilket innebär att han ser samhället som en helhet med många delar, och om någon av dessa delar helt plötsligt slutade vara synkroniserade med resten utav delarna, kunde detta resultera i att samhället hamnade i obalans. I dagens samhälle har vi även en organisk solidaritet, vilket innebär att alla människor är specialiserade på det de kan bäst, eller det som de är intresserade av. Alla medlemmar i en familj, arbetar exempelvis inte inom jordbruk, utan man har möjlighet att specialisera sig, och välja vilket yrke man vill jobba med när man kommer upp i gymnasiet. Sedan utbildar man sig troligtvis vidare, eller fortsätter arbeta med någon som rör ens gymnasieval. Detta gör att alla så småningom får var sin funktion i samhället, i det här fallet arbetslivet. Om då alla gör det dom har utbildat sig till, skulle samhället fungera som en helhet, vara i balans.
Man kan även likna det här med vart i världen man bor. I reportaget från Ung och Orolig, kan man läsa om att tjejerna från den sämre välställda förorten Angered anser att de har det svårare än andra ungdomar från mer välställda områden, att exempelvis få jobb och bostad. Detta beror på att de inte har tillgång till lika mycket pengar. Detta skulle då Durkheim förklara på så sätt, att genom den organiska solidariteten har alla en funktion att bidra till helheten. Dessa tjejerna från Angered, ska därför inte försöka få de bättre jobben, eftersom de är till för de människorna med mer pengar. Om alla ungdomar från fattigare delar av Sverige skulle kunna jobba med högstatusyrken, skulle detta till slut leda till att ingen väljer de yrken med lågstatus. Detta skulle då resultera i att samhället blir anomiskt eftersom en del utav samhället slutar att fungera, och samhället hamnar i obalans. Tjejerna från Angered säger även att det viktigaste för dem är att vara lyckliga, och enligt Durkheim kommer de troligtvis att bli lyckliga när de väl har hittat sin funktion och inte strävar efter dessa ouppnåeliga mål som att få de jobben som de i Hovås får. Visserligen gör detta att alla människor inte blir lika högt värderade och tillskrivs också en status. Beroende på vilken funktion man har, har man också mer eller mindre makt. Men samhället skulle som sagt inte fungera om ingen människa arbetade som exempelvis undersköterska, som är ett lågstatusyrke. Vem skulle då ta hand om människorna när de blir gamla? Om ingen skulle göra det, så skulle strukturen bli rubbad. ,
Ytterligare ett exempel på där ett samhälle kan bli anomiskt är de allt högre kraven som sätts på dagens ungdomar. Eftersom kraven på ungdomar höjs, samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, känns det som att något är fel. Något i samhället fungerar inte som det ska, och av den anledningen rubbas balansen. Man kan säga att i u med den psykiska ohälsan, har samhället blivit sjukligt. Anledningen till den ökade psykiska ohälsan beror som sagt på att kraven på ungdomarna blir allt högre. Det ställs alltså stora krav på att man har bra meriter, och är allmänt duktig för att kunna få en arbete eller komma in på universitetet. Det är också så att det finns en väldigt stor valfrihet för dagens ungdomar. Det finns exempelvis inga tydliga riktlinjer för vilket program på universitetet man ska välja, utan det är något man får bestämma själv. Man kan säga att det saknas normer för hur man bör agera. I u med att kraven då ... Köp tillgång för att läsa mer

Psykisk ohälsa bland unga | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.