Psykisk ohälsa och stress | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • A
  • 10
  • 3251
  • PDF

Psykisk ohälsa och stress | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven svarar på frågor om stress och psykisk ohälsa. Eleven delar till sist med sig av sina egna personliga erfarenheter när det kommer till stress.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Depression
Beskriv kort hur depression yttrar sig och hur man kan känna igen en deprimerad person.
Hur påverkas personen i sitt dagliga liv av depressionen?
Vilka olika förklaringar finns det till depression?
Vilket stöd och hjälp kan personen få och olika behandlingar?

Bipolär sjukdom
Beskriv kort hur symtomen och hur det är att leva med den diagnosen.

Ångestsyndrom
Beskriv kort de olika fobierna och i vilka olika situationer som framkallar fobin.

Panikångest
Beskriv panikångest och hr personen blir påverkad av den

Tvångshandlingar
Beskriv tvångshandlingar och skriv exempel på några och hur individen påverkas av handlingarna.

Psykoser
Psykoser hur påverkas individen och hur kan det påverka personen i sitt vardagsliv.

Dissociativ identitetsstörning
Beskriv de olika PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR och beskriv hur omgivningen kan påverkas av personer som lider av personlighetsstörningar

Neuropsykiatriska störningar
Beskriv kort vilka svårigheter individen påverkas av sin störning samt hur det kan påverka omgivningen, familj och skolkamrater

Ätstörningar
Beskriv kort de olika ätstörningarna, vilka orsaker kan ligga bakom den, vilken hjälp erbjuds personen?

Stress
Vad innebär det att psykisk ohälsa är ett relativt begrepp?
Förklara skillnaden mellan akut och kronisk stress.
Vad är posttraumatisk stress?
Ge exempel på vanliga stressorer.
Vad är informationsstress?
Ge exempel på symtom på stress.
Forskning om stress
Stress utifrån arv och miljö
Mina erfarenheter kring stress

Utdrag

Ångestsyndrom
Beskriv kort de olika fobierna och i vilka olika situationer som framkallar fobin.

Ångestsyndrom kan vara att man har en eller flera fobier som orsakar ångest eller till exempel panikångest och tvångsångest. En fobi innebär att vissa föremål eller situationer väcker en stark ångest. När rädslan är så intensiv att vi inte kan styra och kontrollera den så kallas den för fobi. En person som har en fobi kan fungera helt normalt men ändå vara handikappad på grund av den ångestkänslan som väcks vid vissa situationer.
Specifik fobi: det är en fobi som är kopplad till en specifik situation eller ett specifikt objekt. Exempel på specifik fobi kan vara djur, höjdskräck, tandläkare eller att åka hiss.
Social fobi: det innebär att man är rädd för sociala situationer. Denna fobi ses som en extrem blyghet och de som är svårt drabbade kan inte ha ett riktigt liv eftersom de aldrig vågar utsätta sig för sociala sammanhang.
Agorafobi: det är när man har en rädsla att lämna en plats som man känner sig trygg på, vanligtvis är det hemmet. Man får ångest när man befinner sig på allmänna platser, till exempel torg, varuhus eller bussar. Ångesten leder till att man hellre undviker dessa situationer.


Panikångest
Beskriv panikångest och hr personen blir påverkad av den

En person som får panikångestattacker får kraftig hjärtklappning, svettningar, andningssvårigheter, yrsel och dödsångest. Panikångest kan vara en del av en psykisk störning men det kan även drabba vem som helst i en hotfull situation. Anfallen kan komma när som helst och går över ganska snabbt. Panikångest kan behandlas med KBT och eventuellt medicinering.


Tvångshandlingar
Beskriv tvångshandlingar och skriv exempel på några och hur individen påverkas av... Köp tillgång för att läsa mer

Psykisk ohälsa och stress | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.