Psykiska funktionsnedsättningar | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Annat
  • A
  • 7
  • 2498
  • PDF

Psykiska funktionsnedsättningar | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för psykiska funktionsnedsättningar. Fokus ligger på depression, tvångssyndrom/OCD, Tourettes syndrom, schizofreni och Cerebral pares, och eleven förslår även hjälpmedel och metoder för att kunna hjälpa individer med dessa psykiska funktionsnedsättningar.

Lärarens kommentar

Tack för ett utmärkt arbete - jag uppskattar att du har bilder med och att du gör en fin layout. Det gör det roligt och lätt att läsa! Du visar mycket goda kunskaper och du skaffar dej en bra grund för att arbeta inom detta fält.

Innehåll

Psykiska funktionsnedsättningar:
- Depressioner
- Hjälpmedel och metoder och även förslag till för att hjälpa personen med depression
- Tvångssyndrom/OCD
- Hjälpmedel och metoder för att hjälpa personen med tvångssyndrom
- Tourettes Syndrom TS (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
- Hur hjälper man en person som har tourettes syndrom?
- Schizofreni
- Hjälpmedel eller metoder för att hjälpa personen med Schizofreni
- Cerebral pares CP (somatisk funktionsnedsättning)
- Hjälpmedel eller metoder för att hjälpa personen med CP
- Slutsats
- Vad säger lagen?
- Källförteckning

Utdrag

Psykiska funktionsnedsättningar:
Många människor i dagens samhälle har någon form av psykisk ohälsa. Många av oss kan skilja på egna tankar och när andra talar till oss. Vi har klar uppfattning om vår personlig och kan skilja den från andra. Men en person me psykotisk sjudom vet också ofta tidvis vem och var hon/han är. Men blir gränsen mellan henne och omgivningen oklar. Kontakten med verkligheten saknas. Den som är psykostisk har svårt att tolka och förstå vad som händer . Ibland man kan tro sig vara förföljd eller hotad och uppfattar lätt att omgivningen vill en illa. Man kanske inte känner igen några röster man hör. Rösten kan förekomma då och då eller hela tiden och stör det vanliga livet. ”Jag tror om en person hör bara positiva röster kan han/hon betrakta dem inte som ett problem utan kan även känna de som en hjälp”. Däremot negativa röster kan utfärda de hot och farlig.

Depressioner:
För en person en person som lider av depression ser världen svart ut och bara märker till allt som går dåligt och framtiden ser väldigt mörkt ut. Ibland blir man ledsna utan att veta varför och ibland känner vi sorg som övergår till i en depression. Ibland kan det kännas omöjligt att bara ta sig upp ur sängen eller rycka upp upp sig bara en dag. Symtomer på att man är deprimerad är bland annat förändrad aptit, självmordstankar, känslor på värdlöshet och sömproblem och dålig koncentration eller rastlöshet. Det kan leda till olika missbruk bland annat alkoholism då man vill fly från sina problem och tankar... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiska funktionsnedsättningar | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-09-06
    mycket bra hjälp med min egna uppgift