Psykoanalysens och behaviorismens framväxt | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • B
 • 2
 • 1036
 • PDF

Psykoanalysens och behaviorismens framväxt | Fördjupningsuppgift

En kort fördjupningsuppgift om psykologins framväxt från 1800-talet och fram, med fokus på behaviorism och psykoanalys/psykodynamiska perspektivet. Eleven lyfter bl.a fram den tyske filosofen och psykologen Wilhelm Wundt, Sigmund Freuds teorier och behaviorismens framväxt.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Under 1800-talets senare hälft hände det mycket som skulle påverka psykologins framväxt. Det första stora steget var när Wilhelm Wundt inrättade det första experimentalpsykologiska laboratoriet i Tyskland. Samma typer av laboratorier skulle senare komma att sprida sig över Europa. Man brukar säga att Wilhelm Wundt var den som formellt grundade 1800-talets psykologi. Man började använda begreppet psykologi i strikt vetenskaplig mening. Förr hade man ansett det vara en blandning mellan filosofi och fysiologi, men nu blev psykologin en empirisk vetenskap. Psykologer började experimentera med empiriska och vetenskapliga studier av det mänskliga medvetandet.
Det var inte bara själva psykologin som växte fram under 1800-talet. Framsteg inom forskning kring människohjärnan medförde neurologin, studier av hur sjukdomar i nervsystemet uppstår. Psykiatri (läran om den sjuka själen) hade varit känt i flera århundraden innan, och nu började man förknippa neurologi med psykiatri. Själen och hjärnan hade ett starkt förhållande, hade man kommit fram till. De som forskade kring detta fick stor uppmärksamhet i Europa. De ansågs som vetenskapsmän och hade väldigt hög prestige.
Innan dessa teorier slog igenom hade merparten av Europas befolknings tankar kring psykologi styrts av religiösa och moraliska värderingar. Men i och med att vetenskapen... Köp tillgång för att läsa mer

Psykoanalysens och behaviorismens framväxt | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Gav mig underlag till historia om behaviorismen.
 • 2015-09-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra bra brab bar bra