Psykodynamiska perspektivet | För- och nackdelar | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • B
 • 2
 • 789
 • PDF

Psykodynamiska perspektivet | För- och nackdelar | Diskuterande text

En diskuterande text, där eleven inleder med att beskriva det psykodynamiska perspektivet - bland annat med utgångspunkt i Sigmund Freuds teorier kring detet, jaget och överjaget. Utifrån detta diskuterar eleven sedan fördelar och nackdelar med det psykodynamiska perspektivet.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Psykodynamiska perspektivet

- Introduktion
- Fördelar med perspektivet
- Nackdelar med perspektivet

Utdrag

Överjaget är vårt samvete och vår moral som talar om vad som är tillåtet och förbjudet det har även en idealbild som är en föreställning om hur något borde vara. Överjaget växer fram genom att barnet börjar identifiera sig med föräldrarna, då den först tar in deras ideal. Det förenar senare även ideal från andra personer som bland annat släktingar, vänner och lärare. Överjaget är en så kallad sträng ”härskare”, det håller ögonen på... Köp tillgång för att läsa mer

Psykodynamiska perspektivet | För- och nackdelar | Diskuterande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En väldigt bra uppgift, fortsätt så
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-12-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Great job with this doc
 • 2015-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  szxdcfvgbhnjmklhgfdiii