Psykodynamiska perspektivet | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • B
  • 3
  • 1426
  • PDF

Psykodynamiska perspektivet | Frågor och svar

Frågor och svar om psykodynamiska perspektivet.

Eleven har använt sig av boken "Psykologi för gymnasiet", skriven av Nadja Ljunggren.
Kapitel 1: Kampen i vårt inre - det psykodynamiska perspektivet

Innehåll

Vad betyder psykodynamisk?
Vad menas med isbergsteorin? Förklara den med dina egna ord. Använd b.la begreppet ”det omedvetna”.
Vad menas med kampen inom oss?
Vad är en drift? Nämn två drifter.
Vad menas med personlighetsmodellen? Förklara den med egna ord.
Vad är detet, jaget, överjaget? Vad har de för förhållande till varandra?
Vad är en försvarsmekanism? Hur fungerar den? Välj en försvarsmekanism på s.19 i onlineboken och koppla den till ett vardagligt scenario.

Vilka försvarsmekanismer hittar du i berättelsen om Marie W? Hos Marie? Hos mamman? Hur fungerar de? Berätta om den omedvetna processen. Varför tror du att de används?

Hur skulle du beskriva Maries personlighet med psykodynamiska termer?
(te.x detet, jaget, överjaget, isberget det omedvetna mm). Hur kan du applicera Freuds personlighetsmodell på Marie Ws personlighet?

Utdrag

1. Vad betyder psykodynamisk? ”psyko” betyder själen och ”dynamisk” betyder rörelse”. Om en adderat dessa två ord skapas ordet psykodynamisk och betyder då alltså själen i rörelse.

2. Vad menas med isbergsteorin? Förklara den med dina egna ord. Använd b.la begreppet ”det omedvetna”. Hela isberget symboliserar i detta fallet vårt psykologiska(eller psyko). Över vattenytan, dvs den synliga delen av isberget som du ser om du sitter i en båt och ser isberget framför dig, representerar det medvetna psyket. Medvetna känslor är exempelvis de tillfällen du själv vet att du är besviken på dig själv för att du glömt att låsa ytterdörren du gick hemifrån. Fullt medvetet. Resterande isberg, delen som inte syns om du är över vattenytan är då naturligtvis det omedvetna. Detta är de saker du aldrig vet om. Du kanske egentligen mår dåligt av den personen du älskar mest av allt. Hen som du trodde alltid fick dig på bra humör påverkar egentligen dig negativt. Precis som isberg oftast döljer sin största sida under vattenytan är också det omedvetna, inom dig, mycket större än det medvetna.

3. Vad menas med kampen inom oss? Kampen inom oss innebär det ständiga och häftiga krig som sker i vårt psykologiska varje dag. Kriget är mellan överjaget och dedet och i mitten av allt står jaget i ett försök att kompromissa. Jaget agerar alltså administrativt när det gäller att ta beslut och bestämma vilka känslor som ska släppas ut till ditt medvetna, men tar ändå hänsyns till både dedets och överjagets... Köp tillgång för att läsa mer

Psykodynamiska perspektivet | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.