Psykologi: Alkoholmissbruk | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • A
  • 6
  • 1719
  • PDF

Psykologi: Alkoholmissbruk | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om alkoholmissbruk och de psykologiska mekanismerna bakom det. Här redogörs för vad alkoholmissbruk är, nom vilka grupper det är utbrett, vad som orsakar missbruk och hur man kan behandla ett alkoholmissbruk.

Innehåll

Alkoholmissbruk

- Syfte
- Vad är alkoholmissbruk?
- Vad orsakar alkoholmissbruk?
- Förekomst av (olika grupper)
- Behandling av alkoholmissbruk
-- Kognitivt beteendeterapi
-- Psykodynamisk terapi
- Prognos
- Diskussion
- Slutsats
- Litteraturförteckning

Utdrag

Sedan finns det typ 2, som har en “explosiv” personlighet. Personen är rastlös, impulsivstyrd, har svårt att slappna av och att kontrollera sitt beteende. För denna person påverkar genetik mycket mer då du kan ha Tvärtemot typ 1 så har denna personen en tidig alkoholdebut och ett mer alkoholsökande beteende vilket leder till att denne ofta hamnar i slagsmål och bråk. Detta därför att denna typ utmärks biokemiskt av låg funktion i... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologi: Alkoholmissbruk | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.