Psykologi och alkoholproblem | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • A
  • 7
  • 2873
  • PDF

Psykologi och alkoholproblem | Analys

En analys där eleven förklarar alkoholproblem ur ett psykodynamisk perspektiv, inlärningspsykologi / behavioristiskt perspektiv och humanistisk perspektiv.

Lärarens kommentar

Lysande svar som täcker kraven för ditt målsättningsbetyg. Bra att du även har med berömda personer!

Utmaning: Watson är även berömd för ett annat experiment, VILKET?

Innehåll

Fråga 2: Analys Anders
Hur skulle psykodynamisk psykologi, inlärningspsykologi och humanistisk
psykologi kunna förklara uppkomsten av Anders alkoholmissbruk?
Psykodynamisk​ ​psykologi
Analysering av missbruket ur ett psykodynamiskt perspektiv:
Inlärningspsykologi
Förklaringen av missbruket ur ett Inlärningspsykologiskt perspektiv:
Humanistiskt​ ​psykologi
Förklaringen av missbruket ur ett Humanistiskt psykologiskt perspektiv:
Fråga 3: Styrkor, svagheter och egna erfarenheter
a) Vilka styrkor och svagheter ser du hos den psykodynamiska psykologin,
inlärningspsykologin respektive den humanistiska psykologins
förklaringsmodeller kring varför vi tänker, känner och agerar som vi gör?
Lyft fram konkreta exempel ur teorierna och motivera dina åsikter väl.
b) Utgå från egna erfarenheter och lyft fram exempel som du tycker
bekräftar eller motbevisar delar i dessa perspektivs teori. Samtliga tre
perspektiv som behandlats i denna modul ska belysas.

Utdrag

Psykodynamisk​ ​psykologi: 
Mannen​ ​som​ ​förändrade​ ​sättet​ ​man​ ​såg​ ​på​ ​människan​ ​och​ ​oftast​ ​ligger​ ​till​ ​grund​ ​i​ ​många  senare​ ​teorier​ ​om​ ​människans​ ​beteende,​ ​var​ ​den​ ​österrikiske​ ​läkaren​ ​​Sigmund​ ​Freud  (1856-1939)​.​ ​Han​ ​började​ ​ta​ ​emot​ ​patienter​ ​för​ ​att​ ​kunna​ ​finansiera​ ​sitt​ ​intresse​ ​för  hjärnforskning.​ ​Detta​ ​gav​ ​honom​ ​en​ ​bredare​ ​förståelse​ ​för​ ​vad​ ​mänskligt​ ​beteende​ ​innebar.  Sigmund​ ​Freud​ ​kunde​ ​vanligtvis​ ​använda​ ​sig​ ​av​ ​hypnos​ ​för​ ​att​ ​bota​ ​sina​ ​patienter​ ​som​ ​led​ ​av  hysteri,​ ​men​ ​ibland​ ​hände​ ​det​ ​att​ ​patienten​ ​inte​ ​gav​ ​respons​ ​för​ ​den​ ​behandlingen.​ ​Detta  sådde​ ​ett​ ​frö​ ​inom​ ​honom​ ​som​ ​gjorde​ ​honom​ ​mer​ ​nyfiken​ ​om​ ​människans  beteendeutveckling.​ ​Efter​ ​flera​ ​år​ ​av​ ​intensivt​ ​arbete​ ​hade​ ​Sigmund​ ​Freud​ ​utvecklat​ ​det​ ​som  kallas​ ​idag​ ​för​ ​Psykodynamisk​ ​psykologi​ ​och​ ​som​ ​även​ ​är​ ​en​ ​behandlingsmetod​ ​kallad  psykoanalys.    

Sigmund​ ​Freud​ ​lade​ ​stor​ ​vikt​ ​vid​ ​att​ ​det​ ​första​ ​åren​ ​i​ ​livet​ ​är​ ​avgörande​ ​för​ ​formandet​ ​av​ ​en  individs​ ​framtida​ ​personlighet​ ​och​ ​svagheter.​ ​​Allt​ ​beteende​ ​har​ ​en​ ​betydelse​​ ​-​ ​även​ ​om​ ​det  är​ ​medvetet​ ​eller​ ​omedvetet.​ ​​“Du​ ska inte tro​ att​ du​ vet varför du​ gör som du gör”​​ är​ ​något  som​ ​förklarar​ ​perspektivet​ ​i​ ​helhet​ ​där​ ​det​ ​mänskliga​ ​beteenden​ ​grundas​ ​i​ ​något​ ​omedvetet.    

Den​ ​psykodynamiska​ ​psykologin​ ​menar​ ​att​ ​de​ ​första​ ​åren​ ​i​ ​en​ ​individs​ ​liv​ ​är​ ​avgörande​ ​för  hur​ ​dennes​ ​personlighet​ ​kommer​ ​att​ ​te​ ​sig.​ ​Sigmund​ ​Freud​ ​menar​ ​att​ ​livet​ ​ter​ ​sig​ ​i​ ​olika​ ​faser  under​ ​den​ ​där​ ​olika​ ​drifter​ ​och​ ​be... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologi och alkoholproblem | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.