Ätstörningar - Psykologiska perspektiv | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 6
 • 1685
 • PDF

Ätstörningar - Psykologiska perspektiv | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som undersöker ätstörningar (bulimi och anorexi) både genom att presentera fakta och genom att ge ett antal psykologiska förklaringar till fenomenet. Eleven tar utgångspunkt i psykodynamiska, behavioristiska och kognitiva idéer - med målsättningen att undersöka bakomliggande faktorer till ätstörningar samt förslag till behandling av dessa. Följande frågeställningar lyfts fram i arbetet:

- Vad är en ätstörning, t.ex. bulimi och anorexi?
- Vilka är ätstörningens karaktäriska drag, symptom och utryckssätt?
- Hur påverkas en person med ätstörning fysiskt och psykiskt?
- Vilka olika psykologiska perspektiv kan förklara en ätstörning?
- Vilka olika behandlingsmetoder finns?

Innehåll

Ätstörningar

- Inledning
- Frågeställningar
- Huvuddel
-- Bulimi
-- Aneroxia
-- Psykologiska perspektiv
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Behandlingen går ut på att föra en slags ”dagbok”, tillexempel, att äta regelbundet och ändra tankar kring mat och bantning, med mera. En psykolog skulle också försöka leta sig bakåt och ta reda på varför personen fick ätstörningar från första början, och sen när psykologen fått reda på det så skulle den försöka förändra tankarna och känslorna. Lära patienten att tänka rätt.
Patienten får även lära sig allt farligt om ätstörningar, tillexempel om kroppsvikten, bantning och vad som händer med kroppen när den kräks eller... Köp tillgång för att läsa mer

Ätstörningar - Psykologiska perspektiv | Fördjupningsarbete

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  - Inledningen var jätte bra - Resultat, diskussion delen gav mig tankar hur jag kunde fördjupa mig i mitt arbete och ämne - Skulle vara bättre om författaren skrev källorna med fotnoter.
 • 2013-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mycket inspiration och hjälp till min egen uppsats! Har väldigt bra fakta!
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra formuleringar, inspirerade kunde dock varit lite bättre källor.
 • 2016-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  bra skrivet tycker jag