Kriser och stress | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • B
 • 3
 • 1151
 • PDF

Kriser och stress | Frågor och svar

Frågor och svar som redogör för olika frågeställningar som relaterar till kris och stress - bland annat med fokus på traumatiska kriser, utvecklingskriser, faser inom kris, stress och utbrändhet i samhället, psykosomatiska smärtor samt posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD).

Lärarens kommentar

Väldigt bra och ambitiöst skrivet.

Innehåll

Kriser och stress

1. Ge exempel på olika slags kriser. Det finns exempel i de flesta människors vardag, liksom i filmer och i skönlitteratur. Analysera krisförloppen och se om det går att urskilja tydliga krisfaser.
2. Har du sett tecken på ökad stress i samhället? I vilka åldersgrupper? Vad tror du om orsakerna?
3. Vad kan man göra åt stress och utbrändhet som samhällsfenomen?
4. Redogör för olika fall av psykosomatiska smärtor och diskutera tänkbara orsaker.
5. Är stress enbart av ondo? Ge exempel på situationer där stress kan sägas vara positivt.
6. Vad innebär begreppet posttraumatiskt stressyndrom? Beskriv också hur en behandling av ovanstående kan gå till.
- Källor

Utdrag

När man upplever en kris går man igenom olika faser, chockfasen är den första där man upplever upprördhet och förtvivlan. Man brukar ofta använda olika försvarsmekanismer bl.a. regression genom att man går tillbaka till ett barnsligt beteende eller förnekande p.g.a. att förlusten är så smärtsam för en. Man kan inte tänka klart när man är i chocktillstånd.
Andra fasen är reaktionsfasen och det är då man blir medveten om situationen, man börjar... Köp tillgång för att läsa mer

Kriser och stress | Frågor och svar

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-13
  inhållet var bra,, ja det saknas lite källor, tycker jag
 • 2013-07-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fakta, inspirerande och lättförståelig.
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-06
  Väldigt bra beskrivet.