Psykvården i Sverige och psykiatrireformen | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1614
  • PDF

Psykvården i Sverige och psykiatrireformen | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som handlar om psykvården och psykiatrireformen i Sverige 1994-1995. Eleven diskuterar bland annat vikten av kompetens och en fungerande organisation inom området, samt integrationen av psykiskt sjuka i samhället. Vidare ges en introduktion till olika idéströmningar inom psykvården, där eleven undersöker vilka konsekvenser dessa haft för både individen och samhället.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Psykvården i Sverige och psykiatrireformen

- Varför kritiseras psykvården?
- Vad innebär psykiatrireformen?
- Präglas vården av olika perspektivs förklaringar till psykisk sjukdom?
- Vad har utvecklingen/förändringen i vården av psykiskt sjuka fått för konsekvenser för individen och samhället i stort? Vad behöver förändras enligt dig?

Utdrag

Organisationen brister också till följd av dels ekonomiska problem men också på grund av bristande kunskap. I många fall fattas beslut av politiker som inte är tillräckligt insatta i psykiatri och som därav kanske fattar beslut som inte gynnar patienterna.
Andra problem som psykvården kritiseras för är att uppföljningen och rehabiliteringen (både socialt+arbete) av de som bor i egna lägenheter ute i samhället (och alltså inte vårdas på sjukhus el. likn.) är... Köp tillgång för att läsa mer

Psykvården i Sverige och psykiatrireformen | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.