Psykologins födelse och framväxt | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Psykologi 1
  • C
  • 4
  • 1453
  • PDF

Psykologins födelse och framväxt | Frågor och svar

Frågor och svar om psykologins födelse och framväxt. Här förklaras hur samhället såg ut när psykologiska frågor började ställas. Vidare förklaras psykoanalysen och behaviorismen kort.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

1.När psykologin kom till, vad var det då för frågor som det pratades om?
2.Förklara med egna ord strukturalismen och Funktionalismen?
3.Vilka är de 3 viktigaste delarna/sakerna I psykoanalysen tycker du? Förklara varför? Vad tycker du?
4.Vad är behaviorismen? Vad är de positiva och negativa med behaviorism?
5.Förklara hur man ser på arv (arv från föräldrar) och miljö inom psykologin?
6.Sammanfatta hur man såg på beteende, tankar och känslor när psykologin kom till/började komma?

Utdrag

- först och främst ville jag beskriva ordet psykologi och vad det faktiskt betyder, psykologi är ett grekiska ord som består av två orden den första är psyke vilken betyder själ och själsliv och ordet logos som betyder att lära. Så från här skulle jag säga att psykologi är läran om människor själv och hur de agerar genom de olika situationer och på vilket sätt de agerar. Och den viktigaste sak är att kunna beskriva och tolka det.

- Psykologi började några århundraden före Kristus. Dessa frågor som det pratades om var handlar om människor beteende, tankar och känslor. Jag skulle säga att frågorna var på det området liksom dem tänkte och sa varför människor bete sig på den har sättet och inte på det andra? Varför det? Och varför människor tankar så här? Och varför de känna sig så och så? Varför kan inte det bli på det andra sättet? Alla dessa frågor pratades... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologins födelse och framväxt | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.