Psykologins framväxt | Psykodynamiska perspektivet och Behaviorismen | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 2
 • 1042
 • PDF

Psykologins framväxt | Psykodynamiska perspektivet och Behaviorismen | Analys

En analys som handlar om hur psykologin växt fram i samhället. Fokus ligger på Freuds psykodynamiska teorier och det behavioristiska perspektivet och hur dessa teorier växte fram utifrån hur samhället såg ut då. Teorierna appliceras också på nutida fenomen.

Lärarens kommentar

Utförlig och nyanserad och uppfyller kraven för A i kursens kunskapskrav.

Utdrag

Idag har vi yttrandefrihet, det finns psykologer runt hörnet, media och internetchatter. Idag vet vi att människan mår som bäst av att få prata, skapa och uttrycka egna åsikter. Istället för att isolera psykiskt sjuka kan vi idag med hjälp av alla kunskaper, bland annat Freuds förtjänst hjälpa dem att blir friska. Det omedvetna påverkas lika mycket av dåtida som nutida erfarenheter, I Freuds teorier om det undermedvetna spelade barndomen en väldigt stor roll. Freud menade t.o.m att hysteri var orsakat av... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologins framväxt | Psykodynamiska perspektivet och Behaviorismen | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Inte jätteutförlig och kopplar ej till teorier på ett sätt jag anser skall vara utförligt och nyanserat. Det hjälpte mig dock att komma igång och uppgiften jag gjorde gick grymt bra.
 • 2015-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text, hjälpte mig mycket....
 • 2017-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .........---------------------
 • 2016-12-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  idjsjdnjkasdnakd nsjkbdjsdb