Psykologins utveckling | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Psykologi 1
 • C
 • 6
 • 1751
 • PDF

Psykologins utveckling | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som redogör för psykologins utveckling. Eleven diskuterar bl.a psykologins historiska framväxt, Freuds psykodynamiska teorier, samt behaviorismens syn på olika områden.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Psykologins utveckling

- Redogör för den psykologiska vetenskapen framväxt och utveckling
- Hur förklarar psykoanalysen människans beteende, känslor, tankar?
-- Detet, jaget och överjaget.
-- Psykets topografi
-- Försvarsmekanismen
-- Libidon
- Hur förklarar behaviorismen människans beteende, känslor, tankar?
-- Klassisk inlärning
-- Instrumentell inlärning
--Modellinlärning och förstärkning
- Vad anser du om perspektivens förklaringar om du jämför dem? Vilken betydelse har de för helhetssynen på människan?
- Vad anser du om behaviorismens syn att endast miljön påverkar personligheten? Förklara.

Utdrag

Ordet psykologi kommer från de grekiska orden psyche och logos, som man fastställde ungefär på 1500-talet. Man har kunnat spåra psykologins rötter ända till antikens Grekland. Stora namn inom detta på den tiden var Platon, Hippokrates, och Galenos.

De hade olika teorier om människor, till exempel så delade Platon in människopsyket i tre delar; förnuft, mod och behov. De andra två hade en helt annan teori. Hippokrates delade in människor i fyra kategorier; sangvinikern, koleriker, melankoliker och flegmatiker. Galenos instämde och utvecklade den här teorin ännu mer och han trodde att de här människorna som redan var indelade i de här kategorierna dominerades av speciella kroppsvätskor.

Psykologin har inte alltid varit ett enskilt ämne heller. Förr, innan 1800-talet så ingick detta i teologin och senare i filosofin. Än idag kan man se hur psykologi och filosofi går hand i hand. Men under 1800-talet så kom det tre stora banbrytande män in i bilden. Wilhelm Wundt, John Watson och Sigmund Freud.

Wilhelms Wundt studier fick inte så stor uppmärksamhet, däremot grundade han ett institut för experimentell psykologi.

Sedan har vi John Watson som är fadern till behaviorismen, och Sigmund Freud som är antagligen det största namnet inom psykologin för att han utvecklade psykoanalysen... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologins utveckling | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet, tycker att han/hon förklarar bra
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra uppsats, bra förklarat
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  .............................