Psykologisk analys: Josef Fritzl | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 6
 • 1636
 • PDF

PM (Promemoria): Psykologisk analys: Josef Fritzl | PM

Ett PM i form av en psykologisk analys av brottslingen Josef Frizl och hans personlighet. Analysen utgår från följande frågeställningar:

- Hur var Josef Fritzls familjeförhållande under uppväxten?
- Vad var det som bidrog till Josef Fritzls personlighet?

Innehåll

Josef Fritzl

- Inledning
-- Syfte och frågeställningar
-- Bakgrund
- Uppväxt & dom
-- Psykodynamiska förklaringar
-- Narcissism
-- Socialpsykologiska förklaringar
-- Biologiska förklaringar
-- Anknytningsstörningar och försummelse
-- Grundläggande behov
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Han växte alltså upp ensam med sin mamma och fick ingen kärlek av henne. Han blev ständigt avvisad av henne, sadistiskt misshandlad och lämnad ensam. Han hade en förträngning av förhuden och hade väldigt ont, speciellt när han kissade och detta ignorerade Josefs mamma. Det var först när en granne insisterade att Josef borde uppsöka läkare som han fick hjälp. Under andra världskriget vägrade Josefs mamma att ta honom till en skyddsbunker och... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologisk analys: Josef Fritzl | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra fortsätt så!