Psykologisk analys av Lasermannen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 4
 • 2471
 • PDF

Psykologisk analys av Lasermannen

En psykologisk analys av den dömda mördaren och bankrånaren Lasermannen, John Ausonius, utifrån det psykodynamiska, beteendepsykologiska, humanistiska och det kognitiva perspektivet. Syftet är att analysera varför Ausonius kom att begå sina brott samt att belysa vilken typ av behandling som skulle kunna hjälpa honom.

Elevens kommentar

En djupare och mer omfattande analys av beteendeperspektivet.

Innehåll

- Orsaker
-- Psykodynamiska perspektivet
-- Beteendeperspektivet
-- Kognitiva perspektivet
-- Humanistiska perspektivet
- Åtgärder
-- Psykoanalysen
-- Kognitiv beteendeterapi
-- Klientcentrerad terapi

Utdrag

Det kognitiva perspektivet utgår till skillnad från beteendeperspektivet först och främst utifrån individens tankar, och hur vi samspelar med vårt känsloliv. Den kognitiva psykologin utgår främst ifrån utvecklingspsykologen Jean Piaget, och hans studier om hur människans tänkande utvecklas. Eng viktig del inom den kognitiva psykologin är hur man uppfattar världen. Individen har enligt den kognitiva psykologin en subjektiv världsbild. Denna världsbild som baseras på antaganden om verkligheten utgår ifrån kognitiva scheman. Ett kognitivt schema är mönster som man fått genom tidigare erfarenheter och inlärning. Detta talar då för att den uppfostran som Ausonius fått har varit avgörande för att forma hans subjektiva världsbild. Man anammar även en hel del av det som föräldrarna... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologisk analys av Lasermannen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ksdpofjpwfjp lndosh kdsoh

Material relaterade till Psykologisk analys av Lasermannen.