Psykologisk undersökning: Köpa ut alkohol till minderåriga

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • C
  • 3
  • 1057
  • PDF

Psykologisk undersökning: Köpa ut alkohol till minderåriga

Det här är en enkel psykologisk undersökning som handlar om hur lätt minderåriga får tag på alkohol. För att undersöka hur många unga som fått tag på alkohol trots att de är omyndiga har eleverna genomfört en enkätundersökning.

Elevens kommentar

Metoden som användes skulle ha varit mer vetenskaplig baserad.

Studienets kommentar

Notera att arbetet saknar en fullständig redovisning av resultaten, samt att diskussionen endast behandlar metoden och inte resultaten. Arbetet kan dock användas som inspiration till hur du kan bygga upp din egen undersökning.

Innehåll

Hur enkelt köper vuxna ut alkohol till minderåriga?

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Metod: För att utföra detta sociala experiment, skrev vi enkäter med fem frågor. Enkäterna delades sedan ut till sammanlagt 40 slumpmässiga elever på en skola i åldern 12-17 som blev vårt stickprov. Hälften var tjejer och hälften killar. Undersökningen gjordes anonymt. Vi samlade in enkäterna och sammanställde resultatet. Utöver det frågade vi okända och...

Diskussion
När vi gjorde undersökningen höll vi oss inom bekvämlighetsurvalet. Med det menas att vi delade ut enkäterna till personer i vår närhet som vi både känner och vet vilka det är. Denna metod som vi utförde är inte helt vetenskaplig, eftersom vi inte gjorde ett slumpmässigt urval av informanterna. Detta har en stor påverkan eftersom resultatet... Köp tillgång för att läsa mer

Psykologisk undersökning: Köpa ut alkohol till minderåriga

[0]
Inga användarrecensioner än.