De psykologiska perspektiven | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • C
 • 5
 • 2199
 • PDF

De psykologiska perspektiven | Frågor och svar

Frågor och svar om de psykologiska perspektiven med fokus på det psykodynamiska och det behavioristiska perspektivet. Här tas Freuds personlighetsteori och utvecklingsteori upp och appliceras på två fallbeskrivningar. Dessutom beskrivs behaviorismen kort.

Innehåll

De psykologiska perspektiven

Arbetsområde 1: Psykologins historia
1. Sigmund Freuds teorier i början av 1900-talet utgör grunden för det psykodynamiska perspektivet. Redogör i stora drag för hans tankar om medvetandets struktur, hans syn på barnutveckling och hur terapiformerna såg ut och utvecklades under början av 1900-talet.

2. Två kända namn inom beteendepsykologin (behaviorismen) är Ivan Pavlov och Byrrhus Skinner. Redogör för dessa psykologers teorier och ge exempel på olika djurförsök som gjordes och vilka slutsatser som man kan dra av dessa försök.

För betyg högre än E behöver du göra uppgift 3 också:

3. Läs fallet Lille Hans och fallet Jessica J. Centralt i texterna är personernas tankar, känslor och beteenden. Använd dina kunskaper i psykologi för att förklara:
a. Vad har personen för problem?
b. Vilka omständigheter ligger bakom att personen mår dåligt?
c. Hur kan personen bli hjälpt?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Freud såg att barnens utveckling var baserat på fem olika stadier, den första är det Orala stadiet, då barnet är 0-1,5år det är från munnen som barnets lustupplevelser kommer ifrån, från ammning känner barnet närhet och smaken, och lukten från mamman. Sedan kommer det Anala stadiet där barnet är 1,5-3år, anala är delen som ger avslappningen och lusten till barnet. Barnet lär sig att kontrollera sina behov, anala fasen är... Köp tillgång för att läsa mer

De psykologiska perspektiven | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ..................................................ä
 • 2016-12-20
  Skriven av Lärare Universitetet och Högskolan
  toppen braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa